"วราวุธ" - ผู้บริหาร KPN หนุน โครงการดนตรีบำบัด “สังคมดนตรีสร้างสุข” ร่วมกิจกรรมเด็กๆ บ้านราชวิถี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567

"วราวุธ" - ผู้บริหาร KPN หนุน โครงการดนตรีบำบัด “สังคมดนตรีสร้างสุข” ร่วมกิจกรรมเด็กๆ บ้านราชวิถี


เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคุณณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด คุณพอฤทัย ณรงค์เดช กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด และคุณณดล ณรงค์เดช รวมถึงคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วมกิจกรรม “สังคมดนตรีสร้างสุข” ส่งต่อความสุขด้วยศาสตร์ดนตรีบำบัด MUSIC THERAPY FOR HAPPY COMMUNITY ภายใต้แนวคิด “บำบัดความทุกข์ ยกระดับความสุข” จัดโดยกระทรวง พม. ร่วมกับสถาบันดนตรี KPN Music Academy เพื่อส่งต่อความสุขให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ด้วยการใช้ศาสตร์ดนตรีบำบัด หรือ MUSIC THERAPY ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ นอกจากนี้ ได้ร้องเพลงตามขอของเด็กๆ ให้ฟัง ประกอบภาษามือ อาทิ เพลงหมอกหรือควัน และเพลงวาฬเกยตื้น รวมทั้งร่วมเล่นเกมส์กับเด็กๆอย่างสนุกสนาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 2 ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพฯ
นายวราวุธ กล่าวว่า ในนามกระทรวง พม. ขอขอบคุณ คุณณพ ณรงค์เดช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เคพีเอ็น อะคาเดมี จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ได้นำทีมนักดนตรีบำบัด เข้ามามอบกิจกรรม “สังคมดนตรีสร้างสุข” MUSIC THERAPY FOR HAPPY COMMUNITY ภายใต้แนวคิด “บำบัดความทุกข์ ยกระดับความสุข” ด้วยการใช้ศาสตร์ดนตรีบำบัด หรือ MUSIC THERAPY โดยนักดนตรีบำบัดที่มีความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน โดยครั้งนี้ การส่งต่อความสุขด้วยศาสตร์ดนตรีบำบัดให้กับเด็กในสถานรองรับ นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และมีพลังใจที่ดีในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดนตรีครั้งนี้ ทาง KPN Music Academy ได้จัดให้ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเป้าหมายในสถานรองรับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงบุคลากรอีกด้วย

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ทางกระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ต้องขอขอบคุณ KPN Music Academy ที่ให้โอกาสลูกหลานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. ได้มีกิจกรรมดีๆ ในการใช้ดนตรีบำบัด เพื่อปลูกฝังสิ่งดีๆ และสร้างค่านิยมดีๆ ให้กับอนาคตของชาติ เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ เป็นการเอาดนตรีมาให้ความเพลิดเพลินกับลูกหลาน แต่ในเบื้องลึกแล้ว จะเป็นการปลูกฝังค่านิยม ปลูกฝังสิ่งดีๆ ทางด้าน EQ และ IQ ให้กับลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต และนอกจากกลุ่มเด็กๆ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมดนตรีบำบัดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการด้วยเช่นกัน ซึ่งจากนี้ไปการทำงานของกระทรวง พม. จะทำงานในเชิงรุก เราจะดูแลและป้องกันปัญหาต่างๆ โดยการใช้ศาสตร์และศิลป์ ทั้งดนตรีและศิลปะ เข้ามาบำบัดและเยียวยาจิตใจ สร้างคุณสมบัติและค่านิยมดีๆ ทั้งคาแรคเตอร์ และบุคลิกภาพ อนาคตของชาติ ของลูกหลานคนไทยทุกคน ทั้งนี้ กระทรวง พม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดี อย่างเช่น KPN Music Academy ซึ่งหวังว่ากิจกรรมดีๆ เช่นนี้ จะได้รับการต่อยอดไปยังหน่วยงานอื่นๆ ทั้งศูนย์ สถาน บ้าน นิคม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ดนตรีบำบัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น