พม. ดึงเครือข่าย ลุยชุมชนริมคลองเปรมประชากร จัดกิจกรรมช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัว  ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา..Y - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. ดึงเครือข่าย ลุยชุมชนริมคลองเปรมประชากร จัดกิจกรรมช่วยลดค่าใช้จ่ายครอบครัว  ป้องกันเด็กหลุดออกนอกระบบการศึกษา..Y


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่ชุมชนประชาร่วมใจ 1 (คลองเปรมประชากร) เขตจตุจักร กรุงเทพ เพื่อเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ปีที่ 3 พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมถึงของใช้ที่จำเป็น และอุปกรณ์กีฬา ให้กับเด็กอายุระหว่าง 2 - 18 ปี จำนวน 108 คน โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่  จากนั้น เดินเยี่ยมบ้านให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน จำนวน 2 ครอบครัว และมอบถุง พม. ห่วงใย จำนวน 18 ครอบครัว นอกจากนี้  เยี่ยมชมบูธนำเสนอผลงานด้านสวัสดิการสังคมในแต่ละช่วงวัยและการให้บริการของกระทรวง พม. ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร และผู้แทนภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่


นายอนุกูล กล่าวว่า จากสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายสูง ครอบครัวที่มีเด็กได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ค่าชุดนักเรียน ค่ารองเท้านักเรียน และค่าอุปกรณ์ทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งหลายครอบครัวที่ตัวเด็กเอง เลือกที่จะออกไปหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว และไม่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีก จึงเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วน เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบหรือเสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาให้ได้กลับมาเรียนอีกครั้ง ดังนั้น กิจกรรมเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2565 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีบ้านพักเด็กและครอบครัว ทั้ง 77 จังหวัด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุกรกิจเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ประสานช่วยเหลือเด็กอายุระหว่าง 2 - 18 ปี ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษา ทั้งนี้ มีเด็กได้รับการสนับสนุนแล้ว จำนวน 2,474 คน 


นายอนุกูล กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีการส่งมอบโอกาสที่ดี เป็นการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมประชาชนเครือข่ายจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะชีวิต เด็กได้รับสิ่งของที่ตรงความต้องการ เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้ในห้องเรียน และช่วยป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา สร้างให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตสมวัย เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป


นางอภิญญา กล่าวว่า สำหรับปี 2567 โครงการเปิดเทอมใหม่ใจฟู ส่งน้องไปเรียน กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีการขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต การคิดวิเคราะห์และบริหารจัดการเงิน ในการซื้อของตรงตามความต้องการและจำเป็น อีกทั้งมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจแก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่พร้อมมอบ “ถุง พม. ห่วงใย” ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั่วประเทศจำนวน 2,135 คน สำหรับการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่แล้ว จำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็น ครั้งที่ 1 วันที่ 27พฤษภาคม 2567 ณ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 124 คน และครั้งที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 2567 ณ มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) จำนวน 80 คน #ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ดย #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #คลองเปรมประชากร #เปิดเทอมใหม่ใจฟูส่งน้องไปเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น