พม. ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 พร้อมหารือทวิภาคีประเด็นสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายคนพิการ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. ร่วมกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 พร้อมหารือทวิภาคีประเด็นสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายคนพิการ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นำโดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จาก พก. ในนามคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 พร้อมกันนี้ นายกันตพงศ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศไทย ถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ในประเด็นการฟื้นฟูสมรรถภาพมาเป็นการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ใช้ครอบครัวทำหน้าที่อุปการะดูแลคนพิการ แทนการส่งคนพิการเข้าสถานสงเคราะห์ จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในชุมชนและท้องถิ่น ให้สถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพแก่คนพิการและครอบครัว ไปสู่การจ้างงานในภาคเอกชนมากกว่าร้อยละ 90 และหน่วยงานของรัฐให้ได้เป้าหมายร้อยละ 60 ในปี 2567 ช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับกายอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก และผู้ช่วยคนพิการที่เป็นอาสาสมัคร โดยไม่ทิ้งคนพิการที่ด้อยโอกาสในสังคมและเวลา 11.15 น. ณ delegates lounge ได้หารือทวิภาคีร่วมกับโปแลนด์ Mr. Lukasz Krazon รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิทธิคนพิการ ในประเด็นสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการ ตลอดจนประเด็นกฎหมาย เช่น การจ้างงาน เบี้ยความพิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ และแอปพลิเคชันในการสื่อสารสำหรับคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย

ต่อมาเวลา 15.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนจาก พก. ในนามคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 17 และขอให้เลขาธิการส่งรายงานการประชุมฯ สมัยที่ 17 ให้แก่รัฐภาคีและผู้สังเกตการณ์ที่เข้าร่วมทั้งหมด จากนั้นที่ประชุมได้กำหนดการจัดประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 18 (ครั้งต่อไป) ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2568 ณ สำนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น