พม. หารือผู้แทน Disability Council International ณ สมาพันธรัฐสวิส - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

พม. หารือผู้แทน Disability Council International ณ สมาพันธรัฐสวิส


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น (สมาพันธรัฐสวิส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะผู้แทนไทย หารือกับผู้แทนองค์กร Disability Council International ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งมากว่า 24 ปี โดยมีการดำเนินการตามอนุสัญญา CRPD และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิคนพิการผ่านกลไกองค์กรทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมของคนพิการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยในการหารือดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นความพยายามในการขับเคลื่อนดำเนินการ ได้แก่ 1) การสนับสนุนการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม 2) การส่งเสริมครอบครัวเป็นฐานในการดูแลคนพิการ 3) การให้ความช่วยเหลือคนพิการผ่านการทำงานใน 3 มิติ (การส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ และการคุ้มครอง) และ 4) การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการของคนพิการตามกฎหมายกำหนด อาทิ การศึกษาสำหรับคนพิการ เป็นต้น พร้อมกับเน้นย้ำถึงการดำเนินการให้เป็นผลตามบทบัญญัติแห่งอนุสัญญา CRPD เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับพันธกรณีดังกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น