กทม. ปลูกลำพู 19 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ฯ ฟื้นอัตลักษณ์และเสน่ห์แห่งคลองบางลำพู - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

กทม. ปลูกลำพู 19 ต้น เฉลิมพระเกียรติ ฯ ฟื้นอัตลักษณ์และเสน่ห์แห่งคลองบางลำพู


เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.67 พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นลำพูเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี บริเวณริมคลองบางลำพู (ตั้งแต่สะพานเฉลิมวันชาติ ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ) เขตพระนคร


ปลัดกทม. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันนี้ นอกจากจะเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว ยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ต้นลำพูให้อยู่คู่คลองบางลำพูเหมือนในอดีตและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของท่าน และดูแลรักษาให้เจริญเติบโตสืบไป เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการมีส่วนร่วมของทุกคนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็นเมืองชั้นนำ ในภูมิภาคอาเซียนด้วยความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับกิจกรรมการ “ปลูกต้นลำพูเฉลิมพระเกียรติ” ในวันนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 และเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะที่เป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน นอกจากนี้ การปลูกต้นลำพูยังเป็นการฟื้นฟูมิติทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากต้นลำพูอยู่คู่กับคลองบางลำพูมายาวนาน ตั้งแต่ต้นสมัยรัตนโกสินทร์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพระนคร ได้ดำเนินการปลูกต้นลำพูริมคลองบางลำพู ตั้งแต่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงศาลเจ้าพ่อหนู ถนนสามเสน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 จำนวน 29 ต้น โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการปลูกต้นลำพู ตั้งแต่สะพานเฉลิมวันชาติ ถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ จำนวน 19 ต้น รวมเป็นจำนวน 48 ต้น
ในการนี้ นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตพระนคร พระพิพัฒน์จริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดปรินายกวิหาร นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพระนคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น