ปลัด พม. นำบุคลากรทุกระดับ ฝึกอบรมจิตอาสาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ปลัด พม. นำบุคลากรทุกระดับ ฝึกอบรมจิตอาสาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน)
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) กรุงเทพฯ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จำนวน 120 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (DAYTRIP C) ศึกษาดูงาน 1 วัน เรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์วิกฤต เพื่อให้บุคลากรกระทรวง พม. ทุกระดับได้ศึกษาเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ รวมถึงสร้างความเข้าใจถึงเป้าหมายของจิตอาสา สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลสู่สังคม นำไปสู่การพัฒนาตนเองเป็นเมืองที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์วิกฤต 

นายอนุกูล กล่าวว่า ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 (บางเขน) เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งวันนี้ นับเป็นโอกาสอันมีค่า สำหรับตน คณะผู้บริหาร หัวหน้า และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ที่ได้เข้าร่วมฝึกอบรมจิตอาสา 1 วัน ทั้งการปฏิบัติและศึกษาดูงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย แปลงที่ 1) การแก้ปัญหาตามภูมิสังคม แปลงที่ 2) การจัดการและการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤติ แบ่งออกเป็น 8 ฐาน เริ่มจาก 2.1) ฐานส่งกำลังแนวดิ่ง 2.2) ฐานข้ามลำน้ำด้วยเชือก 2.3) ฐานพายเรือ 2.4) ฐานดำรงชีพในป่า 2.5) ฐานสื่อสารในสภาวะวิกฤต 2.6) ฐานสวนแนวตั้ง 2.7) ฐานแทงค์น้ำยักษ์ และ 2.8) ฐานดินโคลนถล่ม และแปลงที่ 3) การพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจิตอาสา มีการจัดพิธีรับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นเครื่องแบบในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรมจิตอาสาในวันนี้  ตนเชื่อว่าจะได้นำไปใช้อย่างแน่นอน เพราะว่ากระทรวง พม. ทำงานร่วมกับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาทางสังคม อย่างน้อยเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้วิธีคิดในการใช้ชีวิตอยู่ในความพอดีพอเหมาะของตนเอง ที่จะนำมาปรับใช้เพื่อดูแลตัวเองและในภาวะเศรษฐกิจ ภาวะโรคระบาด หรือสงครามต่างๆ ซึ่งจะทำให้เราสื่อสารกับพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มเปราะบางให้สามารถดูแลตนเองได้ นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบุคลากรของกระทรวง พม. นั้น สามารถนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้กับวิถีชีวิตของตนเอง ซึ่งมีเรื่องที่ทันสมัยมากมายไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเกษตรตามที่ทุกคนเข้าใจ ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได้ปลูกฝังในเรื่องความรู้สึกของความพอดีและมีเหตุผล ซึ่งบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ อาทิ เรื่องทางการแพทย์ การกู้ชีพ การรับมือกับภัยพิบัติรูปแบบใหม่ หรือในเรื่องบ้านดินที่สอดคล้องกับสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 จึงเป็นเรื่องที่ทันสมัยผนวกกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้นำมาสานต่อ ทำให้เห็นชัดว่า เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันได้ คือสิ่งที่เราจะต้องถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกคน ทุกระดับของกระทรวง พม. และประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #จิตอาสา #จิตอาสาพระราชทาน #ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น