”วราวุธ“ เผย พม. เตรียมแถลงขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ หนุนสร้างอาชีพ มีงานทำ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

”วราวุธ“ เผย พม. เตรียมแถลงขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ หนุนสร้างอาชีพ มีงานทำ...S


เมื่อวันที่  7 พ.ค. 67 เวลา 09.50 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีกำหนดจัดการแถลงข่าว โครงการการขยายผลเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการเพื่อการประกอบอาชีพผ่านโมเดลการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 5 มหาวิทยาลัย 5 ภูมิภาค ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) กรุงเทพมหานครนายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ เป็นการแถลงถึงความคืบหน้าและความสำเร็จของ กระทรวง พม. ได้ลงนามกับสถาบันการศึกษา 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการที่จะนำคนพิการ โดยการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มา Recruit ด้วยการนำคนพิการแต่ละปี มายกระดับทักษะใหม่ๆ (Upskill) และเพิ่มทักษะใหม่ๆ (Reskill) โดยผลที่จะได้คือ 100 เปอร์เซ็นต์ของคนพิการ ที่เข้าหลักสูตรนี้ จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำของปี 2567 และคนพิการผู้ผ่านหลักสูตรนี้ จะมีงานทำ ไม่ว่าจะทำงานกับสถานประกอบการ เป็นบุคลากรต่างๆ ของสถาบันการศึกษา และเมื่อสำเร็จแล้วโครงการนี้จะได้รับการต่อยอดคือการลงนาม MOU ระหว่างกระทรวง พม. จะประสานงานไปกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อที่จะใช้สถานศึกษาทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยาลัยเทคนิคและสารพัดช่าง ในการ Upskill และ Reskill คนพิการทั่วประเทศ ถ้าหากทำเช่นนี้ได้ เรามั่นใจว่าในแต่ละปี คนพิการไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จะมีงานทำและสามารถดูแลตนเองได้ และพึ่งพาการสนับสนุนจากรัฐบาลน้อยลง#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ฝึกอาชีพคนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น