PRG คอร์ปอเรชั่น จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

PRG คอร์ปอเรชั่น จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567


นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย (ที่ 3 จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ (ที่ 1 จากซ้าย) นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ (ที่ 6 จากซ้าย) และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหารฟู้ด เลเจ้นด์ส และริเวอร์เดล มารีน่า จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลดำเนินงานปี 2566 และแผนการดำเนินงานเชิงรุก เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น