"ภูมิธรรม“ ติวเข้มทีมพาณิชย์ ทำงานเชิงรุก 9 ภารกิจสำคัญ รับมือการค้ายุคใหม่ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

"ภูมิธรรม“ ติวเข้มทีมพาณิชย์ ทำงานเชิงรุก 9 ภารกิจสำคัญ รับมือการค้ายุคใหม่


เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 น. นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ และคณะอนุกรรมการ 9 คณะ ที่ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 พ.ค.67 

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ตนได้ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวงพาณิชย์ให้สัมฤทธิ์ผล ประสานการทำงานร่วมกัน ให้การทำงานของทีมพาณิชย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เท่าทันการค้ายุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามผลการทำงานที่ผ่านมา


และที่ประชุมได้มีมติใน 3 ประเด็นสำคัญ ประเด็นที่หนึ่ง จะกำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน หรือถ้ามีเรื่องเร่งด่วนสามารถจัดประชุมก่อนได้ จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันกับสถานการณ์ ประเด็นที่สอง จะพัฒนาการทำงานของกระทรวงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯให้ประสบความสำเร็จ ประเด็นที่สาม อยากให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะ ประกอบด้วย 1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย 2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้า และเศรษฐกิจเชิงรุกไทย-จีน-อาเซียน 3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ 4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์ทางการค้า 5.คณะอนุกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Big Data และ อินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า 6.คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์ 7.คณะอนุกรรมการ
เพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่ 8.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์ และ 9. คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

“ขอขอบคุณการทำงานและความร่วมมือของทุกท่าน จะทำให้การบูรณาการในการทำงานร่วมกันของกระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ และก้าวทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ถ้าเราเตรียมการได้ดีพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นผลดีกับพวกเรา ประเทศชาติและประชาชนในอนาคต“ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น