รมว.พม. ส่ง ทีม ศรส. ช่วยดช. 6 ขวบ ป่วยมะเร็ง ตาบอด 2 ข้าง ที่บุรีรัมย์ - ตา 86 ปี หลายโรครุม อยู่ลำพัง ไร้เงินจัดการศพเมีย ที่นครศรีฯ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รมว.พม. ส่ง ทีม ศรส. ช่วยดช. 6 ขวบ ป่วยมะเร็ง ตาบอด 2 ข้าง ที่บุรีรัมย์ - ตา 86 ปี หลายโรครุม อยู่ลำพัง ไร้เงินจัดการศพเมีย ที่นครศรีฯ


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเด็กชาย อายุ 6 ขวบ ป่วยมะเร็งในกรวยไตและก้อนเนื้อทับเส้นประสาท ทำให้ตาบอด 2 ข้าง ต้องหยุดเรียน ครอบครัวมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ว่า ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบนโยบายศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพ เมื่อประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม โดยได้สั่งการให้ ศรส. จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งทีมปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กชายดังกล่าว ซึ่งอยู่ในการดูแลของมารดา อายุ 48 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ และคุณยาย อายุ 75 ปี ขายอาหารตามสั่ง เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน ขณะนี้ เด็กต้องหยุดเรียน เพราะป่วยเป็นมะเร็ง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ด้วยเด็กขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงเข้ารักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยการรับยาเคมีบำบัดหรือคีโม แต่ต้องจ้างเหมารถยนต์ของญาติเพื่อเดินทางไปรักษาตัว ทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง
นางสาวซาราห์ กล่าวว่า เบื้องต้น ทีม ศรส. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พูดคุยชี้แจงเรื่องขั้นตอนและหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยของเด็กให้กับครอบครัว และจะดำเนินเรื่องการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน รวมทั้งประสานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ นำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือต่างๆ นอกจากนี้ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในระยะต่อไป และมอบหมายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กเพื่อติดตามอาการป่วยของเด็กอย่างใกล้ชิด

นางสาวซาราห์ กล่าวว่า ส่วนอีกกรณีหนึ่ง เรื่องการช่วยเหลือคุณตา ซึ่งภรรยาได้เสียชีวิต แต่ไม่มีเงินในการจัดงานศพ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้สั่งการให้ ศรส. จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งทีมปฏิบัติการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ช่วยเหลือคุณตา อายุ 86 ปี มีโรคประจำตัวหลายโรคทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และดวงตาด้านขวาเป็นต้อกระจก ไม่สามารถมองเห็นได้ โดยมีหลานสาวคอยแวะมาดูแลเป็นครั้งคราว ส่วนภรรยาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 66 แต่ไม่มีเงินในการจัดงานศพ เนื่องจากภรรยาได้ทำเรื่องบริจาคร่างกายให้กับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แต่ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับศพได้ เพราะเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีบาดแผลที่ร่างกายและมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน จึงทำให้คุณตาต้องยืมเงินจากหลานสาวมาเป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีรายได้เพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนางสาวซาราห์ กล่าวว่า ศรส.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องบริโภคอุปโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อีกทั้งจะดำเนินการติดตามหาญาติพี่น้องของคุณตา เพื่อให้รับดูแลช่วยเหลือต่อไป เนื่องจากอยู่คนเดียวลำพัง สุขภาพไม่แข็งแรง ป่วยหลายโรค นอกจากนี้ ได้ประสาน อบต.ทุ่งใหญ่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่เยี่ยมคุณตาและติดตามการช่วยเหลือเป็นระยะๆ โดยเฉพาะเรื่องความเป็นอยู่และสุขภาพร่างกาย อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ไม่ว่าจะเป็น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อนไร้บ้านหรือผู้ด้อยโอกาส ขอให้แจ้งมาที่ ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน หรือ ศรส. กระทรวง พม. ผ่าน ฮอตไลน์ พม. 1300 บริการตลอด 24 ชั่วโมง#ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผู้สูงอายุ #เด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น