รมว.พม. เผย พบโทรป่วน ศรส. เกือบ 5 พันกรณี ลั่น ตรวจสอบเบอร์ได้ - ดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รมว.พม. เผย พบโทรป่วน ศรส. เกือบ 5 พันกรณี ลั่น ตรวจสอบเบอร์ได้ - ดำเนินการทางกฎหมายถึงที่สุด


เมื่อวันที่  8 พ.ค. 67 ที่กระทรวง พม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) แถลงข่าวผลการประชุมผู้บริหาร พม. ระดับสูง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ว่า ในที่ประชุมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ระดับสูง มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ที่เราได้ดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 โดยในรอบ 3 เดือน (ม.ค. - มี.ค. 2567) ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการช่วยเหลือให้บริการประชาชน จำนวน 42,120 กรณี ในจำนวนนี้เป็นการติดต่อเข้ามาผ่านสายด่วน พม. 1300 จำนวน 37,440 กรณี ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จำนวน 3,736 กรณี ผ่านทาง ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง พม. (ศปก.พม.) จำนวน 560 กรณี ขอรับบริการด้วยตนเอง จำนวน 367 กรณี และจากกองตรวจราชการ จำนวน 17 กรณี ซึ่งจากการได้รับการร้องเรียนดังกล่าวนั้น พบว่าพื้นที่ที่ให้บริการมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร จำนวน 24,621 กรณี รองลงมาคือภาคกลางจำนวน 5,676 กรณี และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4,448 กรณี และน้อยที่สุดคือภาคเหนือจำนวน 1,198 กรณี นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับการร้องเรียนเข้ามานั้น พบว่าเป็นคนที่อยู่ในวัยทำงาน จำนวน 29,863 ราย เด็กจำนวน 6,119 ราย ผู้สูงอายุจำนวน 5,371 ราย คนพิการจำนวน 4,692 ราย เยาวชนจำนวน 767 ราย โดยเราได้แยกตามประเด็นปัญหาที่ร้องเรียนเข้ามา พบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ความเป็นอยู่ สถานการณ์เศรษฐกิจ และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อันดับต่อมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาคนเร่ร่อนขอทาน และคนไร้บ้าน และยังมีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว เพราะว่าหลายครั้งเกิดจากความเครียด หรือรายได้ไม่เพียงพอ จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆ กับบุคคลในครอบครัวขึ้น ตามมาด้วยความรุนแรงในครอบครัว และยังมีการสอบถามเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้น พบว่าอันดับแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายได้ความเป็นอยู่ ตามมาด้วยความรุนแรงและความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามด้วยปัญหาคนเร่ร่อนขอทานและเรื่องสิทธิสวัสดิการต่างๆ 


นายวราวุธ กล่าวว่า นอกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีจังหวัดต่างๆ ที่มีการร้องเรียนเข้ามามากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลาและนนทบุรี ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 3 เดือน ทาง ศรส. ได้แสดงให้เห็นถึงมิติใหม่ของการทำงานของกระทรวง พม. เป็นอย่างดี ซึ่งการที่ทุกหน่วยงานมารวมตัวกันภายใต้ ศรส. โดยมีรองปลัดกระทรวง พม. และมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง พม. อยู่ประจำศูนย์ทุกวัน และจากที่เรามีกรณีร้องเรียนเพิ่มขึ้นเข้ามานั้น แสดงให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจเรามากขึ้น แต่ละกรณีที่ร้องเรียนเข้ามานั้นจะสามารถติดตามผลว่า แต่ละเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานั้น มีการดำเนินการไปถึงไหน อย่างไรแล้ว และการประชุมวันนี้ตนได้มอบหมายให้ทุกกรมในสังกัดกระทรวง พม. ได้นำฐานข้อมูลที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาผนวกอยู่ในศรส. เพื่อที่จะให้ผู้บริหารกระทรวง พม. ทุกคน ได้รับทราบร่วมกัน ว่าแต่ละช่วงระยะเวลาพี่น้องประชาชนร้องเรียนประเด็นใดเข้ามาบ้าง ซึ่งความซับซ้อนของแต่ละปัญหาต่างๆ ทำให้ทุกกรมของ กระทรวง พม. ต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ พบว่ามีการโทรเข้ามาก่อกวนจำนวนสูงถึง 4,777 กรณี เป็นการโทรเข้ามาโดยที่ไม่มีเรื่องราวร้องเรียนอะไร ทั้งนี้ ขอวิงวอนและขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าโทรเข้ามาก่อกวน เพราะเป็นการเบียดบังโอกาสของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนและต้องการร้องเรียนขอความช่วยเหลือ และหากตรวจสอบได้ว่าเบอร์ที่ก่อกวนนั้นมาจากไหนเราจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด #ข่าวพม #พม #ศรส #esshelpme #1300 #วราวุธศิลปอาชา #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ผลงานศรส #ประชาชนร้องเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น