เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เอ็ม บี เค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นำโดย นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน ประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 6 จากซ้าย) รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น