เดอะมอลล์ หนุน เปิดตัวโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 FRM HANDS TO HEART - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เดอะมอลล์ หนุน เปิดตัวโครงการ เข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 FRM HANDS TO HEART


วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “เข็มวันอานันทมหิดล 2567 From Hands To Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบิดาผู้ให้กำเนิดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยได้จัดทำเข็มวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยปีนี้ดำเนินการภายใต้แนวคิด From Hands To Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน เล็งเห็นถึงปัญหาของโรคหัวใจ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งโรคหัวใจเป็นภัยใกล้ตัวที่มีหลากหลายชนิด อาทิ ภาวะหัวใจล้มเหลว / หัวใจอ่อนกำลัง, หลอดเลือดหัวใจตีบตัน, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น โดยรายได้จะสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ – ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการหัวใจ 3D ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสัต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น