สมาคมประมง ขอบคุณ “นายกตู่” ชื่นชม “เสี่ยเฮ้ง” แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลเปิดจดทะเบียนฯให้ขอรับ Seabook ได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สมาคมประมง ขอบคุณ “นายกตู่” ชื่นชม “เสี่ยเฮ้ง” แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเลเปิดจดทะเบียนฯให้ขอรับ Seabook ได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวประมง กรณีขาดแคลนแรงงานภาคประมง ซึ่งตนได้มอบหมาย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน รับฟังข้อเสนอของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไข ซึ่งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2565 ได้อนุมัติเปิดจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลให้ขอรับ Seabook ได้ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน ซึ่งหลังจากนั้นสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ก็ไดส่งจดหมายขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีและตน ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

“ที่ผ่านมาผมได้ลงมาแก้ไขการขาดแคลนแรงงานประมง ปัญหาคือ กรมประมง ให้ทำบัตรประจำตัวบนเรือ หรือ Seabook ปีละครั้ง ทำให้เรือที่ขาดคนไม่สามารถหามาเพิ่มได้ในระยะที่ผ่านมา ผมเลยเชิญ กรมประมง มาหารือพร้อมสมาคมประมง ผมให้เปิดขึ้นทะเบียนเป็นปีละ2 ครั้ง แล้วให้ทำหนังสือถึงกระทรวงแรงงาน นำเข้าพิจารณา ในที่ประชุม คบต. ซึ่งที่ประชุมเมื่อวันที่ผ่าน (วันที่ 2 ก.พ. 65) ก็ได้แก้ไขปัญหาให้สมาคมประมง เรียบร้อย จะเป็นการแก้ไขในส่วนขาดแคลนแรงงานประมง ช่วยเหลือให้สมาคมประมง มีกำลังใจในการประกอบอาชีพครับ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ทางนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบพระคุณพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และท่านสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เข้าใจปัญหาของ พี่น้องชาวประมงเป็นอย่างดี โดยเห็นชอบด้วยดำริ และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาจนตกผลึก ผู้ประกอบการประมงได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมและเรื้อรังมานาน ทำให้สมาคมฯ ในฐานะผู้แทนองค์กรสมาชิกทั้ง 61องค์กร และผู้ประกอบการประมงฯ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ในการช่วยเหลือครั้งนี้ ทำให้ลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพได้

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 1/2565 เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล โดยดำเนินการ ดังนี้

1.ให้ใช้มาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เปิดจดทะเบียนแรงงานประมงทะเลเพื่อขอรับหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง) ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน และรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน

2.ให้หนังสือคนประจำเรือดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 2 ปี และหมดอายุพร้อมกันในแต่ละรอบ ได้แก่ รอบที่ 1 หมดอายุ 31 มีนาคม และรอบที่ 2 หมดอายุ 31 สิงหาคม ของทุกปี

โดยคนต่างด้าวที่ถือหนังสือคนประจำเรือตามมติครม.เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (Seabook เล่มสีเหลือง) จำนวน 1,818 คน ให้ดำเนินการตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป โดยมีเงื่อนไข คือ คนต่างด้าวที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ต้องมีหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ และมีรอยตราประทับตรวจหนังสือเดินทางขาเข้า และสามารถต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook เล่มสีเหลือง) ได้ครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยให้ดำเนินการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือได้ก่อนหมดอายุ 90 วัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad