องค์การสวนสัตว์และบางจากร่วมลงนาม MOU ด้านการอนุรักษ์ วิจัย การพัฒนา และขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

องค์การสวนสัตว์และบางจากร่วมลงนาม MOU ด้านการอนุรักษ์ วิจัย การพัฒนา และขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียว


เมื่อวันที่11 ก.พ. 65 นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (อสส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์ วิจัย การพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืน” เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาและขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวต่างๆ (Green Initiatives) สำหรับให้บริการผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่างๆ ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม อัตลักษณ์ชุมชน ตลอดจนพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดระยะเวลา 5 ปี โดยมี รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ และ นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร บริษัท บางจากฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์


นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจากฯ กล่าวว่า การลงนามระหว่างบางจากฯ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันด้านการศึกษา วิจัย และการพัฒนา เพื่อขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรมสีเขียวสำหรับให้บริการผู้ใช้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ขององค์การสวนสัตว์ฯ รวมถึงการดำเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันแล้ว โดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการสร้างสีสันและความสดชื่นต้อนรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่สวนสัตว์ จากการทดลองนำรถ Mobile อินทนิลไปเปิดจำหน่ายแก่ประชาชนภายในพื้นที่สวนสัตว์เขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจในพื้นที่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ฯ
“ความร่วมมือจากทั้งสององค์กรในวันนี้ จะเป็นก้าวสำคัญเพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ซึ่งในระยะต่อไปจะขยายไปสู่การปลูกป่าเพื่อส่งเสริมการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ และมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปสู่การได้รับรองคาร์บอนเครดิตของทั้งสองฝ่ายในอนาคตด้วย” นายสมชัย กล่าว


ทางด้าน นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภารกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องสัตว์ป่าเท่านั้น แต่ยังดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยโดยในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ประมาณ 4-5 ล้านคน ดังนั้น จึงมีการมุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์ให้กับทุกคนได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่มีความแตกต่างไปจากมนุษย์ โดยเฉพาะการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ จะมีการสอดแทรกองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มนักเรียนทุกครั้งที่ได้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์


“องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีความยินดีที่บางจากเป็นอีกหนึ่งพันธมิตร ที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมความรู้ตามภารกิจระหว่างสองหน่วยงาน โดยหวังว่าจะสามารถนำมาต่อยอดความเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้จักให้มีมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยการเพิ่มปริมาณการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด ที่จะดำเนินการร่วมกัน” นายอรรถพร กล่าว

พร้อมกันนี้ ยังมีบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ในหัวข้อ “แนวคิดและนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาระบบนิเวศภายในสวนสัตว์” ภายหลังจากพิธี ลงนามเสร็จสิ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น