ราชบัณฑิตยสภา แจงแล้ว เรื่องปรับชื่อเมืองหลวง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางราชการ เท่านั้น จะใช้ Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok ได้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ราชบัณฑิตยสภา แจงแล้ว เรื่องปรับชื่อเมืองหลวง เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางราชการ เท่านั้น จะใช้ Krung Thep Maha Nakhon หรือ Bangkok ได้นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเรื่อง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ครม.รับทราบการปรับปรุงแก้ไขการเรียกชื่อทับศัพท์ของชื่อเมืองหลวง ในหลายประเทศตามที่ราชบัณฑิตยสภาเสนอ


สำหรับประเทศไทย เป็นการปรับเพียงเครื่องหมายเพียงเล็กน้อย จากเดิมที่ราชบัณฑิตฯ กำหนดไว้ เรื่องการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คำว่า Bangkok จะอยู่หลังเครื่องหมาย อัฒภาค “Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok กทม.” เป็น “Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) กทม.” โดยเก็บชื่อเดิมไว้ในวงเล็บ 

อย่างไรก็ตาม ทาง ราชบัณฑิตยสภา ได้ยืนยันแล้วว่า “กรุงเทพ มหานคร” ใช้ได้ทั้ง “Krung Thep Maha Nakhon” ​และ “Bangkok”อย่างไรก็ตาม ล่าสุดราชบัณฑิตฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ยืนยันแล้วว่า คำว่า กรุงเทพมหานคร ใช้ได้ทั้ง “Krung Thep Maha Nakhon’ และ ‘Bangkok’’

โดยคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ให้ถูกต้องและชัดเจน โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิจารณาด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนำการกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวงดังกล่าวไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ เป็นไปตามการที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงแล้ว จะอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา ประกอบกับข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ ก่อนดำเนินการต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น