“นายกฯ” ปลื้มประชาชนตอบรับคนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิแล้ว 21 ล้านราย 10 ก.พ. 65 เปิดอีก จนครบ 29 ล้านสิทธิ เริ่มใช้จ่ายได้ 17 ก.พ. นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

“นายกฯ” ปลื้มประชาชนตอบรับคนละครึ่งเฟส 4 ใช้สิทธิแล้ว 21 ล้านราย 10 ก.พ. 65 เปิดอีก จนครบ 29 ล้านสิทธิ เริ่มใช้จ่ายได้ 17 ก.พ. นี้เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความยินดีที่ประชาชนพอใจโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ที่กระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จริงและต่อเนื่อง ตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65 มีประชาชนที่กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้ว จำนวน 24.67 ล้านราย จากจำนวนผู้ใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 จำนวน 26.35 ล้านราย และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 4 แล้วจำนวน 1.33 ล้านราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 205 ราย โดยในวันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ประชาชนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ลงทะเบียนเป็นวันแรก (10 กุมภาพันธ์ 2565) ต่อเนื่องทุกวัน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน 29 ล้านสิทธิ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปฯ ที่ลงทะเบียนโครงการฯ ระยะที่ 4 สำเร็จ จะสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการฯ ระยะที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) พบว่า มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 21.17 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวม 16,334.6 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 8,269.0 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 8,065.6 ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 6,062.2 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 3,188.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 783.8 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 5,993.9 ล้านบาท ร้านบริการ 283.3 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 22.8 ล้านบาท

“นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชนทุกกลุ่ม โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ถือเป็นโครงการที่ประชาชนพอใจ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้จริง เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนส่งต่อกำลังซื้อไปยังผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ผู้ประกอบการจนถึงระดับฐานราก” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น