รองปลัดฯ มหาดไทย ย้ำ มท.เดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยโควิด-19 ให้กับนักเรียน ในการเปิดเรียนแบบ Onsite ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รองปลัดฯ มหาดไทย ย้ำ มท.เดินหน้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความปลอดภัยโควิด-19 ให้กับนักเรียน ในการเปิดเรียนแบบ Onsite ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 65 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 65 ที่ผ่านมา ในการเสวนา เรื่อง “ร่วมใจ 3 กระทรวง มั่นใจเปิดเรียน Onsite พร้อมใช้แผนเผชิญเหตุทุกสถานการณ์” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมในการเสวนา

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญและทุ่มเทในการขับเคลื่อนการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยทุกกลไกของกระทรวงมหาดไทย ทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อส. อปพร. รวมถึงเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ที่สำคัญ คือ อสม. มีความตั้งใจในการสนับสนุนบทบาทของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยการแบ่งเบาภาระในด้านการบริหารจัดการเสริมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ทั้งการคลายข้อสงสัยของประชาชน และการบริหารด้านการสื่อสารกับมวลชนคนหมู่มาก ทั้งกลุ่มนักเรียน กลุ่มผู้เดินทาง เพื่อลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้น้อยที่สุด ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี คนมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการสนับสนุนการเปิดเรียน On Site ซึ่งถือเป็นโจทย์ล่าสุดในการบริหารสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ เพื่อให้ลูกหลานได้เข้ารับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ได้ดีขึ้นอย่างปลอดภัย กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ทำให้กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน ลูก ๆ หลาน ๆ ของพวกเรามีความปลอดภัยสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรณรงค์เรื่องฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ใช้ทุกกลไกในระดับพื้นที่ดำเนินการสำรวจประชาชนที่ได้รับวัคซีนและยังไม่ได้รับวัคซีนในทุกครัวเรือนผ่านแพลตฟอร์ม jitasa.care ซึ่งจะทำให้เราทราบได้ว่าสมาชิกในครัวเรือนบ้านใดยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อจะได้รณรงค์ให้ตัวเด็กเอง ผู้ปกครอง รวมถึงสมาชิกในครอบครัวได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 อันเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเป้าหมายที่ ศบค. กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมุ่นในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และขอปวารณาว่าจะสนับสนุนทีมงานของทุกส่วนราชการ/หน่วยงานในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะการเสริมสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของพวกเราทุกคนให้สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติด้วยความปลอดภัยของตัวเด็กและความมั่นใจของผู้ปกครอง และจะขยายผลการฉีดวัคซีนไปทุกกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด กระทรวงมหาดไทยจะเดินเคียงข้างทุกกระทรวงทุกหน่วยงานอย่างดีที่สุด เราจะเดินไปด้วยกันจนกว่าประชาชนคนไทยทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad