3 ภาคส่วนอุตสาหกรรมยาสูบร้อง กมธ.กิจการชายแดนไทย แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ บุหรี่เถื่อนทะลักชายแดน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

3 ภาคส่วนอุตสาหกรรมยาสูบร้อง กมธ.กิจการชายแดนไทย แก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ บุหรี่เถื่อนทะลักชายแดน


ตัวแทน 3 ภาคส่วนของอุตสาหกรรมยาสูบชี้บุหรี่เถื่อนกว่า 9 พันล้านมวนทะลักผ่านชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงปัญหาก่อการร้ายภาคใต้และอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมตบเท้าเข้าพบคณะกมธ.กิจการชายแดนไทย เร่งผลักดันกลไกความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนอย่างเร่งด่วน

สมาคมการค้ายาสูบไทย ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทย และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าพบนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐสภา เพื่อนำเสนอผลการสำรวจสัดส่วนการบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2567 ที่การบริโภคบุหรี่ผิดกฎหมายขึ้นไปถึง 25.5% ของตลาดบุหรี่ทั้งหมดของประเทศ ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 30,000 ล้านบาท โดยจำนวนนี้เป็นภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย และกองทุนเพื่อสุขภาพ สื่อ และสังคมอีกราว 24,000 ล้านบาท


ทางด้านนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือว่า “ปัญหาบุหรี่เถื่อนเป็นเรื่องใหญ่และมีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย และตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะเรื่องการทะลักของสินค้าเถื่อนตามแนวชายแดนทั้งทางบกทางทะเล จึงจะเร่งรัดให้มีการหารือในคณะกรรมาธิการ เพื่อยกระดับการแก้ปัญหา และจะกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รีบหารือถึงเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรม ขอขอบคุณภาคีตัวแทนอุตสาหกรรมยาสูบที่เข้ามาแจ้งเรื่องนี้ เพราะปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอากรจะไม่หยุดอยู่แค่บุหรี่เถื่อนอย่างแน่นอน”นางสาวธัญญศรัณ แสงทอง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมการค้ายาสูบไทย กล่าวว่า ตัวแทนจากอุตสาหกรรมยาสูบได้จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถกเรื่องปัญหาบุหรี่เถื่อนและแนวทางแก้ไข ได้ข้อสรุปว่าบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทยมาจาก 3 ช่องทางหลัก ๆ ได้แก่ ช่องทางธรรมชาติตามพรหมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ทางทะเลทั้งฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน และเขตปลอดอากร ที่จะแจ้งปลายทางเป็นประเทศที่ 3 ซึ่งช่องทางเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา สะท้อนว่ามีช่องโหว่ของกฎหมายและความหละหลวมในพื้นที่ชายแดนที่เปิดโอกาสให้เกิดการลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อนเลี่ยงภาษีกระทบความมั่นคงและปัญหาชายแดน จึงต้องแสวงหาความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นต้นทาง ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวกับกิจการชายแดนและศุลกากรด้วย


นายสุเทพ ทิมศิลป์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบ ให้ความเห็นว่า “คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทยฯ เป็นอีกหนึ่งความหวังของอุตสาหกรรมยาสูบ ที่จะช่วยยกระดับการปราบปรามบุหรี่เถื่อน ด้วยการเป็นผลักดันให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางของบุหรี่เถื่อนโลก บุหรี่เถื่อนทำให้ไทยเสียรายได้มหาศาล กว่า 3 หมื่นล้านที่หายไปตรงนี้ควรถูกนำมาใช้ดูแลประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ให้แรงงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ชาวไร่ยาสูบไทยได้ประกอบอาชีพได้เต็มที่อย่างที่ควรเป็น หากไม่มีการประสานงานระหว่างประเทศหรือยกระดับปัญหาพูดคุยกับประเทศต้นทาง ขบวนการบุหรี่เถื่อนในไทยจะพัฒนาไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงที่มีเงินหมุนตลอดเวลาของกลุ่มอาชญากรรมช้ามชาติและการก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นที่พบบุหรี่เถื่อนจากการปะทะกับผู้ก่อความไม่สงบในอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีเมื่อเร็ว ๆ นี้”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น