"วราวุธ" ร้องเพลงวาฬเกยตื้น เปิดโครงการ ดนตรีในอุทยานฯ นำร่องที่ สิรินาถ จ.ภูเก็ต หนุนผู้มีบัตรแสดงฯจ่อขยายทั่วประเทศ...S - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

"วราวุธ" ร้องเพลงวาฬเกยตื้น เปิดโครงการ ดนตรีในอุทยานฯ นำร่องที่ สิรินาถ จ.ภูเก็ต หนุนผู้มีบัตรแสดงฯจ่อขยายทั่วประเทศ...S


เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ที่ หาดในยาง อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดตัว “ดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ต” พื้นที่สร้างสรรค์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อเปิดพื้นที่แสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถ ตลอดจนเป็นการสร้างสุนทรียภาพและความเพลิดเพลินใจให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งนำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้แทนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วมงาน
ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ร้องเพลง วาฬเกยตื้น ร่วมในกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมบูธของ ผู้มีบัตรแสดงความสามารถ อาทิ วงดุริยสมัย ดร.ธีราธร ลำเนาครุฑ การแสดงดนตรีของเด็กและเยาวชน การแสดงความสามารถทางนาฏศิลป์มโนราห์ ศิลปะวาดรูปเหมือนนายวราวุธ กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้แสดงความสามารถที่ขอแจ้งมีบัตรตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จำนวน 11,156 คน มีพื้นที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ จำนวน 2,162 พื้นที่ กระทรวง พม. โดย พส. จึงได้มีนโยบาย 1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถ เพื่อยกระดับผู้แสดงความสามารถให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคม โดยมุ่งเน้นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงของผู้ชม และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้แสดงความสามารถ สร้างการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรีนายวราวุธ กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. และนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดี พส. จัดทำโครงการบูรณาการพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อผู้แสดงความสามารถ โดยประสานความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะนำร่องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และขยายผลไปยังอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีผู้ขอมีบัตรผู้แสดงความสามารถ จำนวน 158 คน ทั้งนี้ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตรับชมการแสดงดนตรีในอุทยาน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง
นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้เปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถ ภายใต้การดูแลของกระทรวง พม. โดย พส. เพราะการเปิดพื้นที่เช่นนี้จะเป็นการยกระดับฝีมือ ความสามารถ และศักยภาพ ของพี่น้องประชาชนที่มีบัตรแสดงความสามารถ อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจให้กับผู้ที่มีความสามารถทั้งหลาย ซึ่งตนมั่นใจว่าการที่มีโอกาสได้มาแสดงที่อุทยานแห่งชาติเช่นนี้ การที่ได้ทำสิ่งดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เป็นการแสดงความแข็งแรงและแข็งแกร่งของวัฒนธรรมไทย เป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นการยกระดับสำหรับผู้มีบัตรแสดงความสามารถทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ พบว่ามีผู้ที่มีบัตรแสดงความสามารถเพียงแค่ 100 กว่าคนเท่านั้น การที่มีโอกาสมาแสดงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติวันนี้ เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความสวยงาม จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีคนมาขึ้นทะเบียนกับกระทรวง พม. โดย พส. มากขึ้น เพื่อเป็นการแสดงให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เห็นว่า Soft Power ของประเทศไทย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เรามี บวกกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เรามีนั้น จะเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนที่มีบัตรแสดงความสามารถทั่วประเทศ#ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #บัตรผู้แสดงความสามารถ #ดนตรีในอุทยานจังหวัดภูเก็ต


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น