กทม. – จีน เตรียมเดินหน้างานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม...B - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

กทม. – จีน เตรียมเดินหน้างานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นรูปธรรม...B


เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 67 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะสมาคมการค้าไทย-จีนและเศรษฐกิจเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจีนด้านพลังงานสะอาด ซึ่งเข้าพบเพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในด้านของสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด


ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ยินดีต้อนรับทุกท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลามาเยี่ยมเยียนกรุงเทพมหานครในวันนี้ กรุงเทพมหานครกับประเทศจีนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และความร่วมมือระหว่างสองประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งประเทศจีนยังเป็นตัวอย่างในที่ดีในเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ซึ่งจะได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันต่อไปในการนี้ ผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อาทิ สาเหตุที่ช่วงต้นปีและปลายปีมีค่าฝุ่นสูง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ฝุ่นที่กำเนิดในพื้นที่กรุงเทพฯ สภาพอากาศ และจุดเผารอบพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงมาตรการที่กรุงเทพมหานครดำเนินการ เช่น การแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร การติดตามเฝ้าระวัง การป้องกันสุขภาพ เป็นต้นจากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สรุปเป้าหมายของกรุงเทพมหานครในด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด ซึ่งอาจจะเป็นโครงการที่สามารถประสานความร่วมมือระหว่างกันได้ในอนาคต ได้แก่ 1. การโปรโมตการใช้รถ EV ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการเปลี่ยนรถขยะจากระบบน้ำมันมาเป็นระบบ EV จำนวน 2,000 คัน

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2. การเพิ่มจุดชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้มีการเปิดให้ยื่นข้อเสนอในการติดตั้งจุดชาร์จรถไฟฟ้า 40 จุด 3. การพิจารณาทำโรงเผาขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการหาผู้ลงทุนและผู้ดำเนินการ 4. การทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครโซลาร์เซลล์ เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ มีแดดทั้งปี โดยมีโครงการจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ในทุกหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 5. การพิจารณาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม เนื่องจากกรุงเทพฯ มีพื้นที่ชายทะเลอยู่ประมาณ 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ประธานที่ปรึกษาฯ ต่อศักดิ์ เป็นผู้ประสานความร่วมมือหลักกับคณะฯ เพื่อให้การดำเนินงานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่นและเป็นรูปธรรม
โดยวันนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร นายภิมุข สิมะโรจน์ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางสาวพรรณราย จริงจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คณะสมาคมการค้าไทย-จีนและเศรษฐกิจเอเชีย และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจีนด้านพลังงานสะอาด ซึ่งนำโดยนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศคนที่หนึ่ง และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ หม่อมหลวงสุภาพ ปราโมช ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการค้าไทย-จีนและเศรษฐกิจเอเชีย นางสาวประจงจิต พลายเวช รองประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ นางสาวอภิญญา ปราโมช นายกสมาคมฯ และ Mr. Huang Jianxin ประธานบริษัท Beijing Tianqing Integrated Energy จำกัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น