ปลัด พม. เผยหนุนวิจัยใช้น้ำแร่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ บำบัด - รักษา ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ ดัน "1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2567

ปลัด พม. เผยหนุนวิจัยใช้น้ำแร่กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ บำบัด - รักษา ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพ ดัน "1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์"


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการบริหารการจัดกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง ตามพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ 5 ประเภท ในงานแสดง “ดนตรีพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อคนทุกวัย” ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวง พม. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทีม พม.หนึ่งเดียว จังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เข้าร่วม
นายอนุกูล กล่าวว่า กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นโครงการตามพระราชดำริ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 27 กรกฎาคม 2526 ที่บ้านโป่งฮ่อม หมู่ 7 ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่กว่า 73 ไร่ บริหารงานในรูปแบบคณะอนุกรรมการบริหารกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และมีศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันอำแพงฯ เป็นหน่วยงานประสานในพื้นที่ ทั้งนี้ กิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ให้บริการนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนจากน้ำพุร้อนที่เกิดจากความร้อนใต้ดินแบบไกเซอร์ ความร้อนใต้พิภพ 105 องศา ได้แก่ การแช่เท้าตามลำธาร และห้องแช่ทั้ง Outdoor และ Indoor ห้องพัก แบบบ้าน และห้องแถว รวม 19 ห้อง โดยจ้างพนักงานกิจการน้ำพุร้อน ร้อยละ 89 % เป็นคนในพื้นที่ให้มีงานทำ เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
นายอนุกูล กล่าวว่า ขณะนี้ มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงฯ เป็นฐานภาคสนามในการวิจัยเรื่องสุขภาพผู้สูงอายุ Wellness City สำหรับการใช้กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ ที่มีปัญหาสุขภาพ การเคลื่อนไหว ข้อเข่าเสื่อม และโรคทางผิวหนัง ด้วยการใช้น้ำแร่ บำบัด รักษา ที่อุณหภูมิ 38 องศา อาทิตย์ละ 3 วันอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามผลประมาณ 1 เดือน


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ ตนยังได้มอบบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ 5 ประเภท ทั้งบุคคลและกลุ่มบุคคล ในงานแสดง “ดนตรีพหุวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อคนทุกวัย” ซึ่งปัจจุบัน มีผู้แสดงความสามารถที่ขอแจ้งมีบัตรตาม พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 จำนวน 11,156 คน โดยมีพื้นที่อนุญาตให้แสดงความสามารถ จำนวน 2,162 พื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย 1 จังหวัด 1 พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับผู้แสดงความสามารถ เพื่อยกระดับผู้แสดงความสามารถให้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองต่อสังคม โดยมุ่งเน้นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเข้าถึงของผู้ชมทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้แสดงความสามารถ สร้างการยอมรับ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมศักดิ์ศรี#ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #เชียงใหม่ #พส. #ผู้แสดงความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น