“วราวุธ” รมว.พม. ขึ้นดอย เยี่ยมชมวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวปางปูเลาะ จ.พะเยา หนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขายสินค้าออนไลน์ สร้างรายได้มั่นคง...G - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567

“วราวุธ” รมว.พม. ขึ้นดอย เยี่ยมชมวิถีกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวปางปูเลาะ จ.พะเยา หนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขายสินค้าออนไลน์ สร้างรายได้มั่นคง...G


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พะเยามหัศจรรย์ สีสันชาติพันธุ์” Colors of Ethnicity - Best of Phayao’s Miracle ภายใต้ “โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ สู่การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง” พร้อมทั้งเปิดตัว “โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง” ผ่านระบบ Ecommerce เว็บไซต์ www.pyhill.com ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการแสดงศักยภาพของราษฎรบนพื้นที่สูง โดยการสนับสนุนอาชีพและรายได้ และการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงที่เป็นรูปธรรม โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และทีม One Home พม.หนึ่งเดียวจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม ณ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงปางปูเลาะ จังหวัดพะเยา


นายวราวุธ กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงหลายกลุ่ม ประกอบด้วย ม้ง อิ้วเมี่ยน ลั๊วะ ลีซู ลาหู่ และอาข่า ซึ่งมีวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ มีทุนทางสังคม และมีการรวมกลุ่มจนเกิดเป็นพลังทางสังคมที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาสังคม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง มีการจัดสวัสดิการสังคม และมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้ ในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชน” ทำให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา ภายใต้ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง (ศรส.)” ณ หมู่บ้านปางปูเลาะ


นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับการพัฒนา “โปรแกรมการออกแบบลวดลายสินค้าราษฎรบนพื้นที่สูง : www.pyhill.com เป็นการส่งเสริมและสร้างจุดขายผลิตภัณฑ์ของราษฎรบนพื้นที่สูง ผ่านระบบ Ecommerce เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทั่วโลก ก่อให้เกิดรายได้ นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานราก ผ่านการจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชน” และการรวมกลุ่มให้เกิดสวัสดิการสังคมในระดับพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีงาน มีรายได้ และมีชีวิตที่ดีด้วย “สวัสดิการโดยรัฐ”นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการมาประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.พะเยา ซึ่งกระทรวง พม. ได้มาเยี่ยมพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูง ที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ณ หมู่บ้านปางปูเลาะ การที่ได้ขึ้นมาเห็นวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของพี่น้องราษฎรบนพื้นที่สูง ต้องขอชื่นชมทั้งผู้นำท้องถิ่น ทั้งฝ่ายปกครอง และฝ่ายชุมชน วันนี้ ได้เห็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในมุมมองของกระทรวง พม. ไม่ว่าจะกลุ่มใด ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องประชาชนคนไทย ดังนั้นทุกคนมีสิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกับทุกคนในประเทศไทย การที่จะได้รับการดูแล สวัสดิการต่างๆ สิทธิในการศึกษา และการพัฒนาต่อยอดฝีมือต่างๆ ซึ่งวันนี้ รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นวัฒนธรรม และสิ่งที่พี่น้องชาวบางปูเลาะได้สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อาทิ เสื้อที่ตนใส่วันนี้เป็นลายเส้นที่ทำมาจากมือ เป็นการเขียนเทียนด้วยมือล้วนๆ วัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้ เมื่อได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดไปยังคนรุ่นต่อไปนั้น จะเป็นการสืบสานวิถีชีวิตของพี่น้องในแต่ละพื้นที่ และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้คนรุ่นต่อๆไป ได้ตระหนักถึงศักยภาพและวัฒนธรรมต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้มาช่วยพัฒนารูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์น การออกแบบสินค้า การออกแบบเสื้อด้วยลวดลายต่างๆ และที่สำคัญคือทำให้มีแพลตฟอร์มที่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติจะสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการจับจ่ายใช้สอย ซื้อสินค้า และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวบางปูเลาะ ที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้ เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ในขณะเดียวกันเป็นการขยายวัฒนธรรม ถือเป็น Soft Power เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของแผ่นดินไทย และสะท้อนความเป็นตัวตนของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ทางกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะช่วยเสริมศักยภาพของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละมิติอย่างทั่วถึง 


รวมทั้งจะดูแลเรื่องประเด็นของเด็กเล็กในการพัฒนาศักยภาพ เนื่องจากเมื่อได้เห็นการแสดง การพัฒนาการของลูกหลานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคน รวมทั้งการดูแลพี่น้องผู้สูงอายุและคนพิการ ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงแห่งนี้ด้วย ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ทุกๆ คน ทั้งกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์เช่นนี้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่อย่างเข้มงวดและเข้มแข็ง โดยมีพี่น้องที่อยู่ในชุมชนเป็นเครือข่ายที่สำคัญ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการทำงานของภาครัฐ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการประสานงานและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในมิติของกระทรวงใด โดยเฉพาะกระทรวง พม. โดยทุกกรม เราพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาและทุกจังหวัดของประเทศไทย#ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #พะเยามหัศจรรย์สีสันชาติพันธุ์ #ราษฎรบนพื้นที่สูง #กลุ่มชาติพันธุ์ #พะเยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น