กทม. เดินหน้าสานพลังขับเคลื่อนเคานต์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567

กทม. เดินหน้าสานพลังขับเคลื่อนเคานต์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง)


เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 เวลา 13.30 น. นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการสานพลังขับเคลื่อนเคานต์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง) ครั้งที่ 1/2567


โดยมี ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศ คณะกรรมการกำกับการดำเนินงานตามโครงการสานพลังขับเคลื่อนเคานต์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง(หลวง) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักสิ่งแวดล้อม


ที่ประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการสานพลังขับเคลื่อนเคานต์ดาวน์ PM2.5 เพิ่มสุขภาวะคนเมือง (หลวง) ประกอบด้วย 1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ กทม. ในการทำรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง 2.กิจกรรมพัฒนาเครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวล 3.กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม Open Data ของ กทม. ในส่วนของ PM2.5 4.กิจกรรมพัฒนาออกแบบแผนผังการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนและกรองฝุ่น PM2.5 ตามนโยบายการปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. 5.กิจกรรมบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย 6.กิจกรรมส่งเสริมการเดินทางลดฝุ่น 7.กิจกรรมการประกวดผลงานของนิสิตนักศึกษา (YouTHful Issue) และ8.การจัดตั้ง สภาลมหายใจ กทม.ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด รวมทั้งเร่งรัดการส่งมอบรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลเก่าเพื่อดัดแปลงเป็นรถกำเนิดไฟฟ้าต้นแบบ เพื่อใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องตีฟางและเครื่องอัดแท่งฟางข้าว
พร้อมทั้งประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ กรมการขนส่งทางบก กรมควบคุมมลพิษ กองบังคับการตำรวจจราจร กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลสำหรับการพัฒนาแพลตฟอร์ม Open Data ในส่วนของ PM2.5 และขอความร่วมมือสำนักงานเขตในการพัฒนาแพลตฟอร์มการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับคาร์บอนและกรองฝุ่น PM2.5 รวมถึงเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่การดำเนินงานให้ประชาชนเกิดการรับรู้ ในวันที่ 22 มี.ค.-3 เม.ย.67


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น