'วราวุธ' แนะดึงศักยภาพชุมชน สร้างความเข้มแข็ง หนุนเครือข่าย อพม. ช่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่...D - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

'วราวุธ' แนะดึงศักยภาพชุมชน สร้างความเข้มแข็ง หนุนเครือข่าย อพม. ช่วยกลุ่มเปราะบางในพื้นที่...Dเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 66 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเยี่ยมศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ท่าตำหนัก) ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ อีกทั้งพบปะพดคุยกับชาวชุมชน และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าของคนพิการและสมาชิกเครือข่ายชุมชน การสาธิตการบริหารจัดการพลังงานสำรองและขยะชุมชน 
นอกจากนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดนครปฐม ผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่น เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ในโอกาสนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา ประกอบด้วยนายอนุชา สะสมทรัพย์ นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ และนายศุภโชค ศรีสุขจร ร่วมลงพื้นที่
นายวราวุธ กล่าวว่า วันนี้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายเป็นอย่างมาก และยังทำให้ได้มาเห็นศักยภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จากนี้ไป การทำงานของกระทรวง พม. เราจะต้องดึงศักยภาพของพี่น้องในแต่ละชุมชนออกมา เพื่อเป็นกำลังสำคัญ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต นอกจากการมีที่พักอาศัยแล้ว จำเป็นต้องมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้มาจุนเจือดูแลครอบครัว ซึ่งวันนี้ เราได้เห็นการผลิตสิ่งของต่าง ๆ จากวัสดุเหลือใช้ การสร้างผลงานศิลปหัตถกรรม เพื่อนำมาขายเป็นรายได้ กระทรวง พม. พร้อมเข้าไปสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ การฝึกอาชีพ เพื่อนำไปสร้างเป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและตนเองได้ ทั้งนี้ การดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางเป็นภารกิจที่กระทรวง พม. เร่งทำงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคง

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า เราควรสร้างความเข้มแข็งในยูนิตที่เล็กที่สุดในสังคมคือครอบครัว ด้วยการจัดกิจกรรมระหว่างครอบครัว สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ให้มีความใกล้ชิดมากขึ้นในครอบครัวและคนในชุมชน ซึ่งเราต้องการคืนลูกหลานให้กับครอบครัว และต้องการคืนครอบครัวให้กับชุมชน และต้องการคืนครอบครัวที่อบอุ่นให้กับสังคมไทย เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราไม่พึงปรารถนาขึ้นอีกในอนาคต


นอกจากนี้ ได้เดินทางไปยังศูนย์ประสานงาน อพม. อำเภอกำแพงแสน เพื่อพบปะพูดคุยให้กำลังใจและมอบแนวทางการทำงานช่วยเหลือและพัฒนากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ให้กับเครือข่าย อพม. จังหวัดนครปฐม พร้อมมอบรถเข็นวีลแชร์ บัตรประจำตัวคนพิการ และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน อีกทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กลุ่มฝึกอาชีพบ้านแหลมกะเจาโซ่ง (ชุดไทยทรงดำ) และการถนอมอาหารกลุ่มสตรีบ้านทุ่งขวาง


ในโอกาสนี้ ได้ร้องเพลงร่วมกับผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โดยได้ใช้ภาษามือประกอบการร้องเพลง เพื่อสื่อความหมายดีๆ ให้กับคนพิการทางการได้ยิน #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม#กระทรวงพม #รมวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น