บี.กริม เพาเวอร์ ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอิตาลี ตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” สู่ผู้ผลิตระดับโลก - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บี.กริม เพาเวอร์ ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอิตาลี ตามยุทธศาสตร์ “GreenLeap” สู่ผู้ผลิตระดับโลก


บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานทดแทนเพื่อเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก ล่าสุดขยายพอร์ตการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การดำเนินธุรกิจของ บริษัท RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยเข้าซื้อกิจการในสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท LT06 S.r.l. โดยมีกำลังการผลิตติดตั้ง 80.9 เมกะวัตต์ (MWp) ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีการต่อยอดและขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคง

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยมีความยินดีที่สามารถขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนได้เพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท RES Company Sicilia S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบี.กริม เพาเวอร์ ได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท LT06 S.r.l. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐอิตาลี จากบริษัท LT Service S.r.l. ซี่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 ยูโร

สำหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์การมุ่งสู่การเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลกและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ GreenLeap-Global and Green ที่มุ่งยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระดับโลกกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยการลงทุนและขยายธุรกิจในครั้งนี้จะเป็นโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินและตั้งบนระบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (tracking system) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานและพัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ “Ortanova” ขนาดกำลังการผลิต 80.9 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการพลังงานสะอาดที่มากยิ่งขึ้น เมื่อรวมโครงการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน บี.กริม เพาเวอร์ มีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมขนาด 250-300 เมกะวัตต์ ที่อยู่ระหว่างพัฒนาในประเทศอิตาลี ตามกลยุทธ์ขยายพอร์ตพลังงานทดแทนของ บี.กริม เพาเวอร์”

ในปีนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประกาศการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนภายใต้บริษัทลูกและบริษัทร่วมทุนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ผลิตและขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้กับรัฐบาลไทยรวม 339.3 เมกะวัตต์, การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมาเลเซียรวม 90 เมกะวัตต์ (MWdc) และ การเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 98.99 เมกะวัตต์ ในสาธารณรัฐเกาหลี

สำหรับทิศทางการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ มุ่งมั่นขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนาโครงการในหลาย อาทิ ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา กรีซ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดิอาระเบีย รวมทั้งประเทศไทย โดยการขยายการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการมุ่งหน้าสู่เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติในระยะยาวและยังเป็นการขยายความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการต่อยอดและสร้างโอกาสทางธุรกิจซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจเสมอมา มุ่งสู่เป้าหมายการเติบโตกำลังผลิตไฟฟ้า 10,000 เมกะวัตต์จากโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและอยู่ระหว่างพัฒนา ในปี 2573 และการเป็นองค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ. 2050 (ปี พ.ศ. 2593) อีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น