P R G คอร์ปอเรชั่น จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

P R G คอร์ปอเรชั่น จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566


นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช กรรมการ (ที่ 3 จากซ้าย) นายเกษมสุข จงมั่นคง กรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง ศูนย์อาหาร ฟู้ด เลเจ้นด์ส และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า นำทีมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น