MBK จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2566 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

MBK จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2566


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมี นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประชุมออนไลน์ พร้อมด้วยนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 6 จากซ้าย) รวมถึงคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีอิสระ เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องสัมมนา อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น