"วราวุธ" รมว.พม. หนุนช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทั่วถึง เร่งแก้ กม. - จ้างงาน - เพิ่มศูนย์บริการฯขับเคลื่อนฯ Campaign “EQUAL” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

"วราวุธ" รมว.พม. หนุนช่วยคนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทั่วถึง เร่งแก้ กม. - จ้างงาน - เพิ่มศูนย์บริการฯขับเคลื่อนฯ Campaign “EQUAL”เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ว่า พก. ได้นำเสนอการดำเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศ ภายใต้ Campaign “EQUAL” เพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมบนพื้นฐานความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้ “คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ อย่างทั่วถึง” นำไปสู่ “ความคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุม” ซึ่งตนได้มอบนโยบายให้ พก. ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการ และความช่วยเหลือต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เร่งเพิ่มศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศในทุกมิติทั้งประเภทความพิการและบริการ และยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งนำฐานข้อมูล เทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัย มาใช้ประโยชน์ เพื่อยกระดับศักยภาพคนพิการ
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนด ขอให้ พก. ตระหนักถึงศักยภาพของคนพิการและตำแหน่งงานที่เหมาะสม โดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานตามมาตรา 33 และการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 อีกทั้งควรปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและให้ครอบคลุมคนพิการอย่างทั่วถึง ด้วยการใช้กลไกของคณะกรรมการด้านกฎหมาย ก่อนที่จะมีการรับฟังความคิดเห็น และควรบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นต่อการทำงานและการใช้งบประมาณกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคนพิการเป็นสำคัญ #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น