ผบ.ตร.ให้การต้อนรับ Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์อเมริกา ในโอกาสประชุมการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผบ.ตร.ให้การต้อนรับ Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์อเมริกา ในโอกาสประชุมการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย


พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสร่วมประชุมหารือการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย


​เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผช.ผบ.ตร./รอง ผอ.ศพดส.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ประจำฯ/ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ตร.,พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำฯ/ผู้ช่วย ผอ.ศพดส.ตร., พล.ต.ต.เขมรินทร์ หัสศิริ ที่ปรึกษา ศพดส.ตร., พล.ต.ต.ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รอง ผบช.ทท., พล.ต.ต.ฐิตวัฒน์ สุริยฉาย ผบก.สอท.4, พล.ต.ต.ศารุต แขวงโสภา ผบก.ปคม, นายเชษฐพันธ์ มาสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้, นางจตุพร แสงหิรัญ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ,เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ,น.ส.ซาราห์ บินเย๊าะ ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ,นายอาริชย์ ทัศน์พันธุ์ รองผู้อำนวยการกองคดีการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ,นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง และ ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรม การปกครอง ให้การต้อนรับ Ambassdor Cindy Dyer United States Ambasssador-at-Large to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Ms.Jamie Sutter staff assistant to Ambassador Dyer และ Ms.Alexandria Boling staff assistant to Ambassador Dyer ในโอกาสร่วมประชุมหารือการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย ณ ห้องรับรองพรหมนอก อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 


ในโอกาสนี้ทาง Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวขอบคุณผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย มีการวางแนวทางและดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมีผลปฏิบัติเป็นรูปธรรมในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา จากนั้น พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญ Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ ร่วมประชุมกับคณะทำงานต่อต้านการค้ามนุษย์ประเทศไทย เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาค้ามนุษย์ในประเทศไทย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล กล่าวว่า จากการประชุมหารือกับ Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ นั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย อย่างจริงจัง มีการวางแนวทางการปฏิบัติ และมีผลการปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการดำเนินการที่ต้องการความร่วมมือจากทางสหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เกี่ยวกับประเด็นการประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ทาง Ambassdor Cindy Dyer เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สำนักงานตรวจสอบและต่อต้านการค้ามนุษย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา รับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ได้กล่าวชื่มชม และแสดงความพึงพอใจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความจริงจังกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งทางสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับภูมิภาคได้ ในอนาคตต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น