‘วราวุธ’ รมว.พม. เปิดงานครบรอบ 23 ปี พอช. มุ่งทำงาน “พม. หนึ่งเดียว” สร้างชุมชน สังคมไทยเข้มแข็ง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

‘วราวุธ’ รมว.พม. เปิดงานครบรอบ 23 ปี พอช. มุ่งทำงาน “พม. หนึ่งเดียว” สร้างชุมชน สังคมไทยเข้มแข็งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานครบรอบ 23 ปี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. "รำลึกอุดมการณ์ สานสัมพันธ์กว้างไกล กับการบริหารแนวใหม่" พร้อมมอบรางวัล 1 คนดี
มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน และคนดีศรี พอช. โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการ พอช. กล่าวรายงานการจัดงาน และนายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการ พอช. กล่าวรายงานครบรอบ 23 ปี พอช. และการก้าวสู่ปีที่ 24 พร้อมทั้ง นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหาร พอช. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯนายวราวุธ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชนสังกัดกระทรวง พม. ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานกองทุนพัฒนาชนบท และสำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง พอช. โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2543 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมทั้งประชาชน ตลอดจนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญ ทั้งนี้ จากการทำงานในรัฐบาล ตนรู้จักกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เกิดจากความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงาน เช่น โครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง และโครงการบ้านพอเพียง เป็นต้น ซึ่งตนได้เคยลงพื้นที่ไปมอบบ้านให้กับกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ซึ่ง พอช. ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย ซึ่งในครั้งนั้น ตนได้เห็นถึงรอยยิ้มของพี่น้องประชาชน และได้เห็นความร่วมมือของกระทรวง พม. ที่ร่วมกันทำงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ว่า “พม.หนึ่งเดียว”นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวง พม. มาร่วมแสดงความยินดีกับ พอช. ซึ่งเป็นองค์การมหาชนหนึ่งเดียวของกระทรวง พม. ซึ่งปีนี้ครบรอบ 23 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ซึ่งได้มีโอกาสมาเห็นถึงความเข้มแข็ง และการทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด 23 ปี ทำให้หลายองค์กรชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้น มีการรวมตัวทำให้สังคมไทยในระดับรากหญ้ามีความเข้มแข็งมั่นคงขึ้นด้วย และจากนี้ไป ปีที่ 24 พอช. จะต้องเร่งเข้าไปพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ ในแต่ละชุมชน จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริบทความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป นับเป็นสิ่งที่ พอช. จะต้องนำมาปรับและประยุกต์ สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆ ชุมชน ทั้งนี้ ตนได้ให้การบ้านสำคัญ คือ การทำให้สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่เล็กกว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพราะย่อมส่งผลสะท้อนทำให้ชุมชนและสังคมไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้น
นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีหลายกรม มี 2 รัฐวิสาหกิจ และอีก 1 องค์การมหาชน การที่จะทำงานและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายนอก ทั้งต่างกระทรวงและภาคเอกชน สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องรวมตัวทุกกรม ทุกรัฐวิสาหกิจ และทุกองค์การมหาชน ให้เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น การทำงานภายใต้พรมของ "พม.หนึ่งเดียว" นั้น คือหัวใจสำคัญในการที่จะทำให้ภารกิจและปัญหาของพี่น้องประชาชนสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว เพราะจะเป็นการส่งผลสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชนด้วย#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad