“วราวุธ” รมว.พม. ชูกิจกรรมจุด Drop In ให้บริการคนไร้บ้านครบวงจรในพื้นที่ กทม. เตรียมขยายทั่วประเทศ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

“วราวุธ” รมว.พม. ชูกิจกรรมจุด Drop In ให้บริการคนไร้บ้านครบวงจรในพื้นที่ กทม. เตรียมขยายทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 66 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจุดประสานงานคนไร้บ้าน (จุด Drop In) เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่สาธารณะ โดยบูรณาการการจัดสวัสดิการระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) สภากาชาดไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย และมูลนิธิอิสรชน เป็นต้น โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร กทม. และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีภารกิจสำคัญในการช่วยเหลือดูแลคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ทั่วประเทศ ด้วยการส่งเสริมสิทธิสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจุดประสานงานคนไร้บ้าน (Drop In) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 รวมทั้งสิ้น 218 ครั้ง โดยมีคนไร้บ้านและประชาชนเข้ามาใช้บริการ จำนวน 2,583 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และประชาสังคม รวมถึงประชาชน ถือเป็นการผนึกกำลังในการให้บริการคนไร้บ้านและประชาชน เพื่อการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตรงสภาพปัญหานายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้เห็นการรวมพลังกันจากหลายๆ ภาคส่วน ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งต่อบริการที่ดีให้กับประชาชน โดยเฉพาะคนไร้บ้าน ได้แก่ จุดแจกอาหาร โดยมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (SOS) สนับสนุนอาหารพร้อมทาน 200 ชุด จุดสดชื่นสถาน “ซัก อบ อาบ” โดยมูลนิธิกระจกเงา จุดบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ โดยกรุงเทพมหานคร จุดบริการสิทธิสวัสดิการและบริการตัดผมฟรี โดยกระทรวง พม. และ สปสช. จุดรับสมัครงาน โดยบริษัท พนาทัศน์ จำกัด และบริษัท โกลบอล ซีคิวริตี้ เมเนจเม้น จำกัด (GSM) และจุดตรวจสุขภาพ โดยสภากาชาด และศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.) เป็นต้น นอกจากนี้


ยังมีกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "123 ปี สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า” ช่วยกันทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ และกวาดขยะ เพื่อสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นมิตร และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ผู้วางรากฐานและส่งเสริมงานสังคมสงเคราะห์และอาสาสมัครไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


นายวราวุธ กล่าวต่อไปอีกว่า กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณ กทม. และภาคีเครือข่าย ที่มาร่วมกันจัดจุดบริการ ต่างๆ สำหรับคนไร้บ้านและประชาชนในวันนี้ สำหรับคนไร้บ้านไม่ได้แปลว่าไม่มีสิทธิ ไม่ได้แปลว่าไร้ศักยภาพในการทำงาน หน้าที่ของพวกเราคือการพิทักษ์สิทธิและคืนสิทธิเหล่านั้นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดหรืออาชีพใด หรือแม้แต่คนไร้บ้าน และที่สำคัญคือเราจะต้องดึงศักยภาพออกมาในการทำงานให้กับสังคมไทย ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. กทม. และภาคีเครือข่าย ได้มาให้บริการต่างๆ แก่พี่น้องประชาชน จะสามารถสร้างความเข้มแข็ง สร้างความอุ่นใจ และความมั่นคงในชีวิต โดยเราหวังว่าจะขยายการจัดกิจกรรมเช่นนี้ในพื้นที่ กทม. และทั่วประเทศ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในวันนี้ ไม่ใช่ครั้งแรก แต่เราได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมนี้ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. กับ กทม. ล่าสุดมีการจัดตั้งคณะทำงานต่างๆ ซึ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้ว เพื่อช่วยกันเร่งแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านเด็กและเยาวชน สตรี สถาบันครอบครัว ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยเฉพาะปัญหาคนไร้บ้าน ซึ่งขณะนี้ คณะทำงานได้เริ่มฟอร์มทีมแล้ว และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะได้เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมออกมาในหลายมิติ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น