สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามภาระงานของการแบ่งส่วนราชการ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามภาระงานของการแบ่งส่วนราชการ


นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานตามภาระงานของการแบ่งส่วนราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จะดำเนินนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ องค์กรแห่งความสุข ซึ่งกำหนดให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิต พร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ ด้วยกรอบแนวคิด วงจรคุณภาพ PADLUNG Model สู่ 10 อ. คุณภาพสถานศึกษารอบด้าน งานดี มีความสุข

ข่าวโดย นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad