สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day


นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้มอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด เป็นองค์กรแห่งความสุข มีอาณาบริเวณที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อพัฒนาบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ให้มีความสะอาด สวยงามเรียบร้อย

นางวราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พัทลุง เขต 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น