ชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม และกลุ่มศิลปาศรีร่วมจัดงานจิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีนผ่านโครงการ"กล้า 9 ยั่งยืน" - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

ชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม และกลุ่มศิลปาศรีร่วมจัดงานจิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีนผ่านโครงการ"กล้า 9 ยั่งยืน"


ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พระครูภาวนาธรรมจารย์ เจ้าอาวาสวัดศิมาลัยทรงธรรม โดยชมรมพุทธศิลป์ศิมาลัยทรงธรรม ร่วมกับกลุ่มศิลปาศรี ร่วมถวายพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจในวโรกาสมหามงคล 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวงาน ด้วยการจัดงานจิตรกรรมนักเรียนบนพัดจีน ผ่านโครงการ "กล้า 9 ยั่งยืน"ชิงถ้วยกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี การศึกษา 2567 ที่ โรงแรมอโนมา สี่แยกราชประสงค์


โดย การจัดงานครั้งนี้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมจากการวาดภาพของนักเรียนด้วยการวาดสีสัน แต่งแต้มสีสันลงบนพัดจีบเพื่อให้เกิด ถ่ายทอดวัฒนธรรม เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งนี้ มีผลงานศิลปะวาดภาพบนพัดจีบกว่า 200 ชิ้นผลงานจาก 10 โรงเรียนชั้นนำได้แก่ 1.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 2.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 3.โรงเรียนโยธินบูรณะ 4.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 5.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร 6.โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม 7.โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 8.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 9.โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 10.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งนับเป็นการร่วมแข่งขันวาดภาพบนพัดจีบ เพื่อสื่อถึงอุดมการณ์ แห่งความจงรักภักดีของ พสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบัน ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อย่างสร้างสรรค์ พร้อมชิงโล่รางวัลเกียรติยศ "บวร" และทุนการศึกษาประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 บาท
โดยนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ "บวร" และทุนการศึกษาประจำปี 2567 สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมต้น ได้แก่ เด็กหญิง ณภัทรสร ศิลปะชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รองอันดับ1 มัธยมต้น ได้แก่ เด็กชาย นิธิพัฒน์ อิศวรเวทวุฒิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม รองอับดับ 2 มัธยมต้น ได้แก่ เด็กชาย ธราธิป แสงวิเชียง โรงเรียนวัดสุทธิวราราม


ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมปลายได้แก่ นายดลสันตร์ พรมมาตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ นายอานุรักษ์ ขอโคกกรวด โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยุติ รามจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยรางวัลชมเชยอีก 28 รางวัล รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล ทั้งนี้ 99 ผลงานยอดเยี่ยมจะนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มบารมีองค์จักรีมหาวิชราลงกรณ์ ร่วมกับผลงานของกลุ่มศิลปินชั้นนำต่อไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น