พม. จับมือ ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า “สร้างงาน สร้างคน เริ่มต้นที่การศึกษาและอาชีพ“ เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนกลับสู่สังคม..P - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567

พม. จับมือ ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า “สร้างงาน สร้างคน เริ่มต้นที่การศึกษาและอาชีพ“ เตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนกลับสู่สังคม..P


เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.)  กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนชมรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) สถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายมานัส กิจประเสริฐ ประธานชมรมฯ ในพิธีเปิดโครงการ "สร้างงาน สร้างคน เริ่มต้นที่การศึกษาและอาชีพ"  โดยมี รองศาสตราจารย์  ผู้อำนวยการหลักสูตร ปศส. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมี นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (อธิบดี ดย.)  และหน่วยงานทีม พม. หนึ่งเดียว จ.ปทุมธานี เข้าร่วมงาน


นายอนุกูล กล่าวว่า สถานการณ์เด็กในปัจจุบันมีอัตราการเกิดต่ำ และประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำลังขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว ในส่วนของปัญหาเด็กนั้น กระทรวง พม.  โดย กรม ดย. ได้รับเด็กเข้าไว้คุ้มครองดูแลในสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีการปรับตัว เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่บ้าน ไปหาครอบครัว วันนี้ ชมรม ปศส. สถาบันพระปกเกล้า รวมถึงท่านอาจารย์ เข้ามาดูแลเด็กๆ และมาทำกิจกรรมร่วมกัน ในส่วนของกระทรวง พม. มีหลายหน่วยงานที่ดูแลคนทุกช่วงวัย ซึ่งต้องขอขอบคุณชมรม ปศส. ทุกรุ่น และท่านอาจารย์  ทั้งนี้ ตนได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ทุกจังหวัด ร่วมทำกิจกรรมกับชมรม ปศส. ในการช่วยเหลือสังคม เพื่อให้เห็นว่ากระทรวง พม. เป็นของสังคมไทยทั้งหมด และช่วยกันแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน
นายอนุกูล กล่าวว่า สำหรับปี 2567  กระทรวง พม. ร่วมกับ ชมรม ปศส. ขับเคลื่อนโครงการ "สร้างงาน สร้างคน เริ่มต้นที่การศึกษาและอาชีพ" โดยกิจกรรมวันนี้ ที่สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร มุ่งสร้างอาชีพให้กับชุมชน โดยการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การทำขนม ทำอาหาร เพื่อเป็นวิชาติดตัว เมื่อกลับคืนสู่สังคม การพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งและแข็งแรง หลังจากเด็กกลับคืนสู่สังคม การเพิ่มทักษะให้ความรู้ด้านการตลาดยุคปัจจุบัน และการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนอื่นต่อไป
นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มีการเสริมภูมิคุ้มกันด้านการเงิน ด้วยการเรียนรู้ วางแผนทำบัญชีครัวเรือน สร้างแรงบันดาลใจ และให้คุณค่า เพื่อกลับคืนสู่ครอบครัวหรือสังคม สามารถหาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งมีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ "จากดิน..สู่ดาว" โดย คุณภาดิน เพ็ญภาคกุล (Chief Operating Officer of MUD & HOUND PUBLIC COMPANY LIMITED) และกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดย พี่ตี๋เล็ก - ดร.ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุล#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #สร้างงานสร้างอาชีพ #ปศส #สถาบันพระปกเกล้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น