สรพ. จัดสัมมนาฯ เพื่อทำแผนพัฒนาผู้เยี่ยมสู่การเป็น Smart surveyor ปี 2567 - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

สรพ. จัดสัมมนาฯ เพื่อทำแผนพัฒนาผู้เยี่ยมสู่การเป็น Smart surveyor ปี 2567


รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ เปิดการประชุม ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อทำแผนพัฒนาผู้เยี่ยมสู่การเป็น Smart surveyor ปี 2567 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสิริเจ้าพระยา โรงแรมกาลนาน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท นนทบุรี
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เข้าใจทิศทางการสร้างและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ เพื่อสนับสนุนทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในการทบทวนบทบาทของผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. และร่วมพัฒนาบทบาท “Smart Surveyor” ร่วมกัน เพื่อค้นหาชุดสมรรถนะของ Smart Surveyor ที่ควรจะเป็น ทั้งในระดับ initial , experience , team – lead , trainer เพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ให้เป็นระบบการพัฒนาเชิงสมรรถนะที่มีประสิทธิผลและมีความต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาสอดคล้องกับ ISQuaEEA_STP และการจัดทำ HRD Blueprint และเพื่อร่วมหาแนวทางในการประเมินผู้เยี่ยมสำรวจ สรพ. ทั้งในระดับ initial , experience , team – lead และ trainer 


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการบรรยายและ Workshop จำนวนมาก ได้แก่ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ , นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนผู้เยี่ยมสำรวจ , พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศผู้อำนวยการ สรพ. , ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณะกรรมการสถาบันประธานคณะอนุกรรมการ HR คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , นางสาววิชญา กำจรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR , ทีมงานกลุ่มภารกิจบริหารและพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ และกลุ่มภารกิจปฏิบัติการประเมินและรับรอง สรพ. เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น