สรพ. สวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 แด่นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567

สรพ. สวัสดีปีใหม่ไทย ประจำปี 2567 แด่นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล พร้อมด้วย อ.วราภรณ์ สักกะโต หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรม และ ทพญ.รตนอร จูห้อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาและเครือข่าย เข้าสวัสดีปีใหม่ไทย ศ.ดร.นพ. เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ณ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ได้หารือร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานพยาบาลในกลุ่มสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานในระดับสากลที่ครอบคลุม เพื่อให้สถานพยาบาลของประเทศไทยยกระดับคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Medical Hub ของประเทศไทยต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น