พม. นำเด็ก เยาวชน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วม "ปิดเทอม เติมบุญ" เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

พม. นำเด็ก เยาวชน บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วม "ปิดเทอม เติมบุญ" เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการปิดเทอม เติมบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน และวัดกล้วย โดยพระครูปลัด พิศิษฐศรณ์ มหิสฺสโร (พิศิษฐศรณ์ แสนเจริญ) เจ้าอาวาสวัดกล้วย ทั้งนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วม ณ วัดกล้วย ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี


นายอนุกูล กล่าวว่า โครงการปิดเทอม เติมบุญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชบูรพการีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีผู้เข้ารับการบรรพชา จำนวน 100 คน ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จำนวน 73 คน และ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 27 คน โดยมีพระมหานพดล อาสโภ เจ้าคณะตำบลบางกระสอ เจ้าอาวาสวัดน้อยนอก เป็นพระอุปัชฌาย์ ทั้งนี้ สามเณรในโครงการฯ จะเข้ารับการศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีความเข้มแข็ง ทางกาย จิต และปัญญา ตามหลักศาสนา สามารถนำคำสอนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องตามภารกิจกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากที่บรรพชาแล้วจะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัยต่าง ๆ และศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาทางด้านศิลปหัตถกรรมของไทย ที่มุ่งเน้นการฝึกและส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในชนบทให้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น และ 2) สวนสัตว์ใหม่ จังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า การอนุรักษ์ การวิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ อีกทั้งมีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบรรพชาในโครงการดังกล่าว จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมทั้ง ประกอบสัมมาอาชีพบนพื้นฐานแห่งความสุจริต มุ่งมั่นทำการอันดีงามเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาให้อยู่เคียงข้างสังคมไทย และทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป#ช่วย24ชั่วโมง #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #ปิดเทอมเติมบุญ #บรรพชาสมาเณรภาคฤดูร้อน #เด็ก #เยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น