พม. จับมือ PAT ปั้น อพม. คนรุ่นใหม่ สร้างสังคมแห่งการให้และเสียสละ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พม. จับมือ PAT ปั้น อพม. คนรุ่นใหม่ สร้างสังคมแห่งการให้และเสียสละ
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เพื่อเสริมสร้างคนดีที่มีจิตสาธารณะ และกระบวนการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายทางสังคม โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ร่วมลงนาม ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปัญญางาม อาคาร 1 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี


นายวราวุธ กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง พม. โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ภายใต้การดำเนินงานของ พส. และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสังคมแห่งการให้และเสียสละ โดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจในการเป็นพลเมืองดีของสังคม (Active Citizen) อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ตระหนักรู้ต่อปัญหาทางสังคม นายวราวุธ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ให้การสนับสนุนการจัดอบรมบุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเป็น อพม. การอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ และการเสริมสร้างแรงจูงใจและเชิดชูเกียรติแก่ อพม. อีกทั้งให้การสนับสนุนการศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติ การบริการวิชาการและสังคม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การรับรองผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ PAT ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งให้การสนับสนุนบุคลากรและเครือข่ายของ พส. ร่วมเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ อาจารย์นิเทศงานภาคสนาม คณะทำงาน คณะกรรมการ และที่ปรึกษาวิชาการ รวมถึงการจัดโครงการกิจกรรมตามภารกิจให้แก่ PATนายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งเสริมการอบรม อพม. ให้กับ PAT เนื่องจากมีนักศึกษาเข้ามาเรียนจำนวนมาก และที่สำคัญเมื่อน้องๆ จบการศึกษาแล้ว จะไปทำงานที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ โดยนักศึกษาที่เข้าอบรม อพม. ในวันนี้ จะเป็นปราการด่านแรกที่จะรับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ในชุมชน และจะสามารถเข้าไปพูดคุยกับชาวชุมชน ทำให้ได้เข้าใจปัญหาของชุมชนได้อย่างละเอียด ดังนั้น วันนี้ กระทรวง พม. ต้องขอขอบคุณ PAT ที่ได้เข้ามาเปิดโอกาสการทำงานร่วมกัน ขณะนี้ เรามี อพม. จำนวนกว่าสามแสนชีวิตทั่วประเทศ และวันนี้ เราจะมีบุคลากรเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพ ไม่ใช่เฉพาะแค่มิติของ อพม. แต่ว่ายังมีเรื่องธุรกิจต่างๆ อีกมาก สำหรับการขยายเครือข่าย อพม. ไม่ได้อยู่ที่จำนวน แต่อยู่ท่คุณภาพ ที่จะออกไปเป็นปราการด่านแรกในการช่วยกันแก้ปัญหาของชุมชน ดังนั้น MOU ในวันนี้ หวังว่ากระทรวง พม. จะทำงานร่วมกับอีกหลายๆ องค์กร ในการที่จะเพิ่มปริมาณ อพม. เพื่อทำให้ปัญหาลดความรุนแรง และเบาบางลงในที่สุด

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad