สรพ.เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม ระดับดีมาก (Silver Award) - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566

สรพ.เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม ระดับดีมาก (Silver Award)


แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่น ด้านระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานยอดนิยม ระดับดีมาก (Silver Award) จากนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงานประชุมสัมมนาโครงการจัดทำข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดโดย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรม S31 Sukhumvit Hotel

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น