พม. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2566 วันนี้ถึง 26 ก.ย. นี้ - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566

พม. เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน 2566 วันนี้ถึง 26 ก.ย. นี้


เมื่อวันที่  21 ก.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 26 กันยายน 2566 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรการยกระดับมาตรฐานสถานรองรับเด็กที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 รวมทั้งหมด 28 แห่ง (ระดับดีเด่น 4 แห่ง และระดับดีมาก 24 แห่ง) โดยมี นางอภิญญา ชมพูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ


นายอนุกูล กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ สองพระองค์ คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ โดยเยาวชนควรพัฒนาตนเอง และประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เฉกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์


นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการเสริมพลังและประชาสัมพันธ์ผลงาน การขับเคลื่อนกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมถึงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย 4 พระองค์ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ รวมทั้งเป็นการจัดแสดงสรุปผลการดำเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับเด็กให้มีคุณภาพนายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. มีการจัดบูธนิทรรศการที่น่าสนใจ 19 บูธ อาทิ บูธความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ บูธพระมหากษัตริย์ 4 พระองค์ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 บูธผลงานการประกวดวาดภาพ โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) และบูธภาคีเครือข่ายการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และนิทรรศการเสริมพลังเครือข่ายเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 กันยายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #กระทรวงพม #รมวพม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad