รพ.พานาซี พระราม 2 เปิด “ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ” ชูกลยุทธ์ นำนวัตกรรมตรวจหามะเร็งก่อนจะเกิดโรค พร้อมเปิดตัว Oncothermia นวัตกรรมรักษามะเร็งสุดล้ำจากเยอรมัน - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

รพ.พานาซี พระราม 2 เปิด “ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ” ชูกลยุทธ์ นำนวัตกรรมตรวจหามะเร็งก่อนจะเกิดโรค พร้อมเปิดตัว Oncothermia นวัตกรรมรักษามะเร็งสุดล้ำจากเยอรมัน


"โรคมะเร็ง” โรคร้ายที่คนทั่วโลกต่างหวาดกลัว ตามรายงานแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในสถานการณ์โรคมะเร็งโลก ระบุว่า โรคมะเร็งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลก และจากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี 2565 โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติเผย แต่ละปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ / ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก


สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง มีทั้งปัจจัยภายในร่างกาย เช่น พันธุกรรมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5-10 และปัจจัยภายนอกร่างกายประมาณ ร้อยละ 90-95 พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง รวมไปถึงการได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

โอกาสนี้ โรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 ได้จัดงานเปิดตัว ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ ขึ้นเพื่อพลิกโฉมในการตรวจวินิจฉัยมะเร็งโดยเน้นหลักการรักษาแบบบูรณาการ พร้อมเปิดตัวเครื่อง “Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน เทคโนโลยีใหม่จากประเทศเยอรมัน เพื่อนำนวัตกรรมสุดล้ำ มาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง จุดประกายความหวังให้แก่ผู้ป่วยขึ้นอีกครั้ง โดยมี นายแพทย์ภัทรพล คำมูลตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพานาซี พระราม 2 นายแพทย์โอม สุดชุมแพ แพทย์ที่ปรึกษา รพ.พานาซี พระราม 2 และนายแพทย์ อัศวเดช แสนบัว แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ร่วมให้ข้อมูล ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ รพ.พานาซีพระราม 2


นายแพทย์ภัทรพล คำมุลตรี ผู้อำนวยการ รพ.พานาซี พระราม 2 ได้กล่าวถึงการเปิด รพ.พานาซี พระราม 2 เป็นศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ ในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งมีข้อจำกัดในการรักษาอยู่ค่อนข้างมาก ซึ่งทำให้ส่งผลต่อการรักษาประกอบกับการตรวจหามะเร็งยังไม่มีประสิทธิภาพที่เพียงพอ จึงทำให้กว่าเราจะตรวจพบมะเร็งมักจะพบเมื่ออยู่ในระยะท้ายๆแล้ว ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการรักษามะเร็งไม่ดีเท่าที่ควร ทางพานาซีเราได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ตั้งศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการขึ้นมา เพราะการรักษาของพานาซีเราใช้หลักการคือ ให้ความสำคัญในการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมการตรวจที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและมีความแม่นยำสูง โดยเราสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งได้ตั้งแต่เริ่มมีความเสี่ยงจะเป็น หรือตั้งแต่ระยะที่ 0 ซึ่งทำให้เรารู้เท่าทันก่อนที่จะป่วยเป็นมะเร็ง เราตระหนักดีว่าการรักษาโรคมะเร็งอาจเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในชีวิต ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการพานาซี พระราม 2 จะอยู่เคียงข้างผู้ป่วยและญาติ เพื่อดูแลช่วยเหลือในทุกขั้นตอนทั้งกายและใจ พร้อมการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบบูรณาการหลากหลายวิธีเช่น

โอโซนบำบัด Ozone therapy
ออกซิเจนบำบัด Hyperbaric Oxygen Therapy
สารสกัดจากขมิ้นชัน Curcumin IV
เรสเวอราทรอล Resveratrol IV
วิตามินซีบำบัดและไมเยอร์ ค็อกเทล Megadose Vit C and Myer's Cock tail IV

รพ.พานาซี ดูแลอย่างต่อเนื่องโดยแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด และสหสาขาวิชาชีพเฉพาะทางด้าน การที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเอาชนะโรคมะเร็งและกลับมามีสุขภาพที่ดีเหมือนเดิม นอกจากนี้เรายังได้นำนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้เพื่อการรักษา นั่นก็คือเครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน เราจะใช้ร่วมกับนวัตกรรมการดูแลด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด โดยใช้หลักบูรณาการร่วมกันในทุกๆปัจจัย เพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด ซึ่ง รพ.พานาซีเรามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้ว และการ Combine อย่างเป็นระบบนี้ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์มะเร็งบูรณาการ เป็นความหวัง เป็นทางเลือกของผู้ป่วยมะเร็งให้กลับมามีอายุยืนยาวอีกครั้ง” นพ.ภัทรพล กล่าว


นายแพทย์อัศวเดช แสนบัว แพทย์เฉพาะทางรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา รพ.พานาซี พระราม 2 ได้กล่าวว่า “มะเร็งคือความผิดปกติของ DNA หรือพันธุกรรม ทำให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ผิดปกติ ตัวเซลล์ที่ผิดปกติก็จะเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ไปเบียดเบียนอวัยวะอื่นๆ ถึงขั้นมีการแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆได้ โดยมะเร็งมีอยู่ 5 ระยะคือ


ระยะที่ 0 เป็นระยะแรกของมะเร็ง การตรวจหาระยะนี้ ต้องมีการใช้ LAB ชนิดพิเศษในการตรวจ
ระยะที่ 1 คือเริ่มเห็นก้อน สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า
ระยะที่ 2 ก้อนจะใหญ่ขึ้น เริ่มมีการลุกลามไปยังบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียง
ระยะที่ 3 เริ่มมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงคือเริ่มมีการแพร่กระจาย
ระยะที่ 4 มีการแพร่กระจายไปที่ตำแหน่งอื่นๆ

ความโดดเด่นในการคัดกรองมะเร็งของพานาซี คือ เราสามารถตรวจคัดกรองหามะเร็งได้ตั้งแต่ระยะที่ 0 ใครที่คิดว่ามีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหรือเปล่า ทางพานาซีจะมีวิธีการตรวจดูจากพันธุกรรมของท่านว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งถ้าเป็นแล้ว หลักในการรักษาอยู่ 3 วิธี คือ 1.ผ่าตัด 2.ฉายรังสี 3.การใช้ยาเคมีบำบัด และการรักษามะเร็งในระยะสุดท้ายส่วนมากคนไข้มักจะทนต่อการรักษาแบบปกติไม่ไหว ให้ยาเคมีไม่ได้ ฉายรังสีก็ไม่ไหว สำหรับพานาซีเราก็จะมีการรักษาที่จะมาร่วมกับการรักษาเหล่านี้ นั่นคือการรักษาด้วย เครื่อง Oncothermia หรือการรักษามะเร็งด้วยคลื่นความร้อน

Oncothermia คือ การรักษามะเร็งชนิดหนึ่ง โดยใช้คลื่นความร้อนที่ตรงจุด แต่ไม่ทำผลเสียต่อเซลล์ปกติของร่างกาย หลักการทำงานของเครื่องคือ เครื่องจะค้นหามะเร็งโดยหลักการเดียวกันกับการตรวจ PET scan ที่ว่าเซลล์มะเร็งมีความต้องการใช้น้ำตาลเพื่อเป็นพลังงานจำนวนมาก เครื่องจะส่งจะส่งคลื่นที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง ไปยังเซลล์เพื่อค้นหาตำแหน่งมะเร็ง และเนื่องจากเซลล์มะเร็งจะอยู่แบบเป็นเอกเทศน์ คือไม่มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อเซลล์มะเร็งได้รับพลังงาน เซลล์มะเร็งจะมีการกักเก็บพลังงานเอาไว้ จนทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งไม่สามารถทนได้มีการแตกตัวเกิดขึ้น เป็น Apoptosis หรือ program cell death คือการตายของเซลล์ที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ในขณะที่เซลล์ปกติของร่างกายจะมีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างเซลล์ เมื่อคลื่นที่จำเพาะนี้ผ่านมาจะเกิดการส่งผ่านคลื่นไปไม่มีผลต่อเซลล์ปกติของร่างกาย


ในด้านของเซลล์มะเร็ง หลังจากเกิด Apoptosis จะมีการกระตุ้นให้ตัวเม็ดเลือดขาวของเรา มากินตัว Apoptosis นั้น และจะมีการจดจำว่า เซลล์เหล่านี้เป็นเซลล์มะเร็ง จะมีการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาวเพื่อไปกินเซลล์มะเร็งที่ยังหลงเหลืออยู่ กล่าวคือผลจากการทำงานของเครื่อง Oncothermia จะส่งผลต่อเซลล์มะเร็ง 2 อย่างคือ 1 เกิดการตายของเซลล์มะเร็งที่ไม่ทำให้เกิดการอักเสบ 2 กระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หันมาทำลายมะเร็ง โดยการรักษาด้วยOncothermia ไม่ก่อให้เกิดการเจ็บปวดใดๆเลย และมีผลข้างเคียงน้อยมาก ที่สำคัญสามารถรักษามะเร็งที่เป็นก้อน ได้ตั้งแต่ศีรษะ จนถึงปลายเท้า ได้ในทุกส่วนของร่างกาย นอกจากนี้การรักษาด้วย Oncothermia ยังทำให้เปอร์เซ็นต์ตอบสนองต่อการรักษาหลักทั้ง 3 วิธี เพิ่มสูงมากขึ้น คือ

- Oncothermia คู่กับการผ่าตัด จะลดความเจ็บปวดทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลง ลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดได้ หรือ ถ้าเราทำการผ่าตัดเสร็จแล้ว Oncothermia สามารถที่จะไปค้นหามะเร็งที่อาจจะหลงเหลืออยู่ และก็จะมีการกินตัวเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือเหล่านั้น
- Oncothermia คู่กับยาเคมีบำบัด จะช่วยทำให้เซลล์มะเร็งโดนกำจัดมากขึ้น ลดผลข้างเคียงของการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
- Oncothermia คู่กับการใช้รังสีรักษา จะสามารถทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น จากการที่ Oncothermia ไปทำลายเยื่อหุ้มเซลล์มะเร็ง และรังสีรักษาจะไปทำลายดีเอนเอของเซลล์มะเร็ง ถ้าหากใช้สองอย่างร่วมกัน จะทำให้ก้อนมะเร็งไม่สามารถที่จะอยู่ได้

โดยศูนย์แพทย์มะเร็งบูรณาการพานาซี ยังเปิดแผนการรักษาของ Oncothermia ที่รักษาควบคู่ไปกับการให้ NK Cell (Natural Killer Cell) เพื่อเป็นคู่หูนักฆ่า (มะเร็ง) เป็นการจับคู่ในการรักษา Oncothermia ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มะเร็งมีการแตกตัว และตัวเซลล์นักฆ่าก็จะไปฆ่าเซลล์มะเร็ง จะเป็นการเสริมกันและกัน สองตัวนี้เราจะนำมาใช้ในการรักษามะเร็งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย พานาซี พระราม 2 ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการให้บริการ มะเร็งแบบบูรณาการ ใช้หลักป้องกันก่อนเกิด การตรวจคัดกรองวินิจฉัยภาวะเสี่ยงเป็นมะเร็งเพื่อการรักษาได้ทันท่วงที และการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีระดับสูง ด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะที่ต้องการผลลัพธ์ที่แตกต่าง ยังมีผู้ป่วยอีกหลายท่าน ที่ทนและไปต่อไม่ไหวกับการรักษามะเร็งทั้ง 3 ขั้นตอน เราไม่อยากให้ผู้ป่วยถอดใจและหยุดการรักษา เราขอให้คิดถึงเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ” นายแพทย์ อัศวเดช กล่าว
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.panacee.com และwww.panaceehospital.com

                                                                 ###

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น