ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ 2 จังหวัดภาคอีสาน หนุนคนพิการสร้างอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

ปลัด พม. นำทีม ลงพื้นที่ 2 จังหวัดภาคอีสาน หนุนคนพิการสร้างอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 นายอนุกลู ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ นางสุวรรณี อุทภู คนพิการทางการได้ยิน และครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน (สามี บุตร 2 คน บิดาและมารดา) และประกอบอาชีพทำไม้กวาดทางมะพร้าวขายที่บ้าน และมีพ่อค้ามารับไปขายต่อ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดเพื่อขายได้มากขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย


นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า และเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา ตนได้ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงพยาบาลราษีไศล เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนงานด้านพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้าในเด็กปฐมวัย ขององค์กรเครือข่ายด้านการพัฒนาเด็ก โดยอำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นับเป็น 1 ในพื้นที่เป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะการให้ความรู้เพื่อต่อยอดแก่ครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อันส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญสูงสุดต่อพัฒนาการทางสมอง การสร้างอุปนิสัย และการปลูกฝังทักษะสำคัญต่างๆ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตของคน#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม
#กระทรวงพม #รมวพม #รับฟังทำจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad