กทม. ผนึก สตช. สร้างชุมชนยั่งยืนฯ ปลอดภัยยาเสพติด เข้มข้นจริงจัง...B - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

กทม. ผนึก สตช. สร้างชุมชนยั่งยืนฯ ปลอดภัยยาเสพติด เข้มข้นจริงจัง...B


เมื่อวันที่ 23 ก.ย.66 เวลา 08.30 น. : รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายอุดมชัย โลหณุต ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน “โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566” ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ ซอยสุวินทวงศ์ 7 ถนนสุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี


“ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตมีนบุรี” เป็นชุมชนแห่งเดียวของ กทม. ที่ได้รับรางวัลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ในระดับดีเด่น จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกทั้งมีผลคะแนนการประเมินฯ เป็นลำดับที่ 15 ของชุมชน ที่ผ่านการประเมินการดำเนินงานฯ จำนวน 1,483 ชุมชน จากทั่วประเทศทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ทวิดา ได้กล่าวขอบคุณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้จัดทำโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ ส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติด และชื่นชมความร่วมมือร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วน ที่ทำให้ “ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตมีนบุรี” ได้รับรางวัลในครั้งนี้ กทม. ยินดีจะทำงานประสานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเข้มข้น เข้มแข็ง และเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานเขตทุกเขตของกรุงเทพมหานคร จะร่วมกันทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยให้ “ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตมีนบุรี” เป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งจะได้ถอดบทเรียนในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้น และเป็นตัวอย่างให้กับสำนักงานเขตอื่นๆ ต่อไปโอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการบำบัดตามโครงการฯ พร้อมร่วมชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ จากสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านพิชิตใจ และสินค้าของผู้ผ่านการบำบัดที่ได้การฝึกอาชีพ และได้รับทุนประกอบอาชีพ จาก กทม. เยี่ยมชมแปลงผักและสวนเกษตรร่วมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชนยั่งยืนฯ พร้อมร่วมปล่อยปลาลงสู่บ่อเพาะเลี้ยง และร่วมปลูกต้นขนุน ซึ่งเป็นต้นไม้อัตลักษณ์ของเขตมีนบุรี พร้อมพบปะประชาชนในชุมชน อีกด้วยทั้งนี้ สำนักงานเขตมีนบุรี มีการดำเนินงานด้านยาเสพติดดีเด่น โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งบูรณาการบริหารภารกิจภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตมีนบุรี ณ ชุมชนสุเหร่าบ้านเกาะ เขตมีนบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น