“วราวุธ” รมว.พม. นำทีม ช่วยชาวบ้านถูกพายุพัดบ้านพังเสียหาย ที่สุพรรณบุรี พร้อมหนุน อพม. ใช้เครื่องมือ DIGITAL ช่วยกลุ่มเปราะบาง - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566

“วราวุธ” รมว.พม. นำทีม ช่วยชาวบ้านถูกพายุพัดบ้านพังเสียหาย ที่สุพรรณบุรี พร้อมหนุน อพม. ใช้เครื่องมือ DIGITAL ช่วยกลุ่มเปราะบาง




เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากวาตภัย จำนวน 6 หลังคาเรือน ในพื้นที่ตำบลมะสังข์ และตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี อีกทั้งได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายณัฐ​ภัทร​ สุวรรณ​ประทีป​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​สุพรรณบุรี หน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัด​สุพรรณบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่



นายวราวุธ กล่าวว่า เหตุวาตภัยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 พบว่า มีประชาชนผู้ประสบวาตภัยทั้งสิ้น 3,780 คน 1,207 หลังคาเรือน ใน พื้นที่ 5 อำเภอ 38 ตำบล 6 ชุมชน 179 หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายบ้างแล้ว สำหรับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และหน่วยงานทีม One Home พม. กำลังเร่งให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย โดยประสานงานกับท้องถิ่นในเรื่องการซ่อมแซมบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือคนพิการอาศัยอยู่ ซึ่งจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานปลัดกระทรวง พม. กรมกิจการผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จะร่วมประชุมกับสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ 2 ตำบล เพื่อพิจารณาและรับรองข้อมูลผู้ประสบวาตภัยและออกแบบการช่วยเหลือแต่ละหลังในเรื่องงบประมาณการซ่อมสร้างบ้าน



นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ วันนี้ ตนได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 300 คน ที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล ด้วยการส่งเสริมทักษะความรู้ในการใช้ระบบการขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ “พม. Smart” และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ “MSO – LOGBOOK” รวมถึงการปฏิบัติงานเทคนิคการจัดการรายกรณี (Case Management) และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตรายครัวเรือน ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางสังคมเชิงรุกของกระทรวง พม. ผ่านเครือข่าย อพม. เพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง #ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง#พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม#กระทรวงพม #รมวพม



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น