พม. เสริมพลังคนพิการ จัดมินิคอนเสิร์ต “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

พม. เสริมพลังคนพิการ จัดมินิคอนเสิร์ต “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม”เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 66 เวลา 16.45 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 6 เซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” โดยมี พลตรี กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม รองปลัดกระทรวง พม. ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ผู้บริหาร นายกสมาคม ผู้แทนจากองค์กรด้านคนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีภารกิจหลักในการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือเป็นกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในความดูแลของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จำนวน 13 แห่ง และเพื่อส่งเสริมศักยภาพคนพิการ จึงได้บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนงาน ร่วมกับสำนักสวัสดิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน
นางสาวสราญภัทร กล่าวต่อไปว่า วันนี้จึงได้จัดกิจกรรม “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิ 5 for All มูลนิธิดาวน์ซินโดรมประเทศไทย ทีมงานเพจ Because We Care และเครือข่ายด้านคนพิการ ร่วมจัดมินิคอนเสิร์ตแสดงความสามารถด้านดนตรีของคนพิการ ส่งเสริมให้สังคมมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ ก่อให้เกิดการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคนพิการในทุกรูปแบบ เพิ่มการรับรู้ให้กับประชาชนในสังคมเป็นวงกว้าง รวมถึงบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิลปินรับเชิญชื่อดังร่วมขับร้องเพลง อาทิ สินเจริญ บราเธอร์ส , หนึ่ง จักรวาล , ตุ๊กวิยดา , จิ๊บวสุ จ๊ะจ๋า , ศิลปิน S2S , บูม The Star idol , Golden Song พร้อมเลือกชมและซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการ จากหน่วยงานในสังกัด พก. และการจัด Workshop ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์อย่างง่าย รวมไปถึงการแสดงความสามารถทางดนตรีของน้องๆ พิการ การแสดงโชว์ความสามารถที่หลากหลาย สลับกับการแสดงดนตรีจากกระทรวงกลาโหม และเครือข่ายด้านคนพิการ ทั้งนี้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม “POWER OF SMILE พลังแห่งรอยยิ้ม สู่ความเท่าเทียม” สร้างพลังแห่งรอยยิ้มให้คนพิการ และเป็นพลังสู่การสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมให้กับทุกคนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad