เปิดอบรมรุกขกรอาสา : นวัตกรรมการจัดการพลเมือง สร้างเยาวชนแกนนำเก็บข้อมูลต้นไม้เป็น Open data พร้อมดูแลรักษาต้นไม้ในกรุงเทพฯ อย่างถูกวิธี - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566

เปิดอบรมรุกขกรอาสา : นวัตกรรมการจัดการพลเมือง สร้างเยาวชนแกนนำเก็บข้อมูลต้นไม้เป็น Open data พร้อมดูแลรักษาต้นไม้ในกรุงเทพฯ อย่างถูกวิธี


เมื่อวันที่ 19 ก.ย.66 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการรุกขกรอาสา : นวัตกรรมการจัดการพลเมืองอาสา โดยมีนายพรพรหม ณ.ส. วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา อ.อรยา สูตะบุตร จาก “กลุ่มบิ๊กทรี” คณะผู้จัดโครงการฯ จากสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง คณะวิทยากรจากสมาคมรุกขกรรมไทย ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนารองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ตนเคยไปศึกษาดูงานที่นครปักกิ่ง พบว่ามีการดูแลต้นไม้อายุกว่า 800 ปี 600 ปี และ 500 ปี ซึ่งต้องใช้คนดูแลต้นไม้ผ่านมากว่า 10 รุ่น การที่ต้นไม้มีอายุเป็นร้อยปีได้ต้องมีคนดูแล ต้องขอขอบคุณ“กลุ่มบิ๊กทรี” และเครือข่าย ที่มาช่วยอบรมให้รุกขกรอาสาสามารถดูแลต้นไม้ได้อย่างถูกวิธี เช่น การตัด การแต่งกิ่ง ให้เหมาะสมกับเมืองกรุงเทพฯ ที่มีสายไฟพาดอยู่ด้วย ซึ่งโครงการรุกขกรอาสา : นวัตกรรมการจัดการพลเมืองอาสา เพื่อร่วมดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง ที่เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นเสมือนปอดของคนกรุงเทพฯ นับเป็นการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในด้าน “สิ่งแวดล้อมดี” โดยบูรณาการร่วมกับด้าน “เรียนดี” ที่เป็นการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและฝึกทักษะการทำงานจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเก็บต้นไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ นักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็น “รุกขกรอาสาขั้นต้น (Junior Tree Ranger)” ในรัศมี 11 เส้นทางถนนทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายโครงการฯ ในการสร้างเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรฐานราก ให้เป็นพลเมืองอาสาเพื่อร่วมกันดูแลกรุงเทพมหานคร และบ้านเมืองของเราต่อไปสำหรับกิจกรรมในเส้นทางถนนที่ 1 ถนนเอกมัย พื้นที่เขตวัฒนา จะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 19 ก.ย. 66 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดภาษีและสวนป่าเอกมัย เขตวัฒนา โดยมีการอบรมให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตวัฒนา ในรัศมีเส้นทางถนนเอกมัย และพื้นที่ใกล้เคียงรวม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดภาษี โรงเรียนแจ่มจันทร์ โรงเรียนวิจิตรวิทยา และ โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนแกนนำ โรงเรียนละ 10 คน รวม 40 คน โดยน้อง ๆ นักเรียนแกนนำพลเมืองอาสา รร.กทม. ในเส้นทางที่ 1 นี้ จะได้รับความรู้เรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อการดูแลต้นไม้ใหญ่จากคณะผู้จัดโครงการฯ จากสมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง คณะวิทยากรจากสมาคมรุกขกรรมไทย และ จากสํานักงานเขตวัฒนา ได้แก่ ฝ่ายการศึกษา, ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ร่วมดูแลการจัดกิจกรรมกลุ่ม ฝ่ายเทศกิจร่วมดูแลความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานประสานงานกลาง ในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินโครงการนวัตกรรมการจัดการพลเมืองอาสาเพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมือง หรือ รุกขกรอาสา ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้สำหรับการนำไปใช้ในการวางแผนในการตัดแต่งต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้ได้มีการชักชวนนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป มาเป็นอาสาสมัคร ฝึก สังเกตและเก็บข้อมูลต้นไม้และจัดทําเป็น Open data โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ จัดทำฐานข้อมูลต้นไม้รายต้นแบบดิจิทอล ให้พลเมืองมีส่วนร่วมช่วยตรวจสอบการดูแลต้นไม้ สร้างระบบฐานข้อมูลจิตอาสา ปลูกฝังเยาวชน ให้มีความรักสิ่งแวดล้อม ความเป็นผู้มีจิตอาสา และร่วมสร้างสังคมแห่งการมีส่วนร่วม รวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ในการดูแลต้นไม้ ซึ่งจะมีการฝึกอบรมด้านการเก็บข้อมูลต้นไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นรุกขอาสาขั้นต้น (Junior Tree Ranger) และสำรวจต้นไม้ที่สวนสมเด็จสราญราษฎร์มณีรมย์ ถนนเอกมัยช่วงต้น เพื่อดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองอีกด้วย

#สิ่งแวดล้อมดี #เรียนดี

————–

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น