ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน บุคลากรผู้เกี่ยวข้องครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 85% - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียน บุคลากรผู้เกี่ยวข้องครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า 85%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอน
.
โดยระยะแรก เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับโรงเรียนพักนอน ตามโครงการ Sandbox : Safety zone in School ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 ส่วนระยะที่ 2 เริ่มในเดือน ก.ย. นี้ สำหรับโรงเรียนไป - กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน
.
ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ครู - บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน - ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
.
เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) หรือเรียนแบบออนไลน์ (Online) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
.
อ่านประกาศฉบับเต็ม คลิก https://moe360.blog/2021/09/28/criteria-for-opening-school
#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น