"บิ๊กเฮ้ง"สั่งตรวจสอบและช่วยเหลือลูกจ้าง 92 ราย เหตุเพลิงไหม้โรงงานโฟม ย่านนวนคร ย้ำ ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย - MSK News

Breaking

Home Top Ad

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

"บิ๊กเฮ้ง"สั่งตรวจสอบและช่วยเหลือลูกจ้าง 92 ราย เหตุเพลิงไหม้โรงงานโฟม ย่านนวนคร ย้ำ ดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย


เมื่อวันที่ 27 ตค. 64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีเหตุเพลิงไหม้บริษัท โปลิโฟม ไฮเท็คส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 60/94 หมู่ที่ 19 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูป ซึ่งปัจจุบันผลิตเพียงโฟมกันกระแทกเป็นส่วนใหญ่ มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 92 ราย เป็นลูกจ้างสัญชาติไทยทั้งหมด กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในความปลอดภัย ชีวิต และทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว จึงสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าช่วยเหลือพร้อมตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บจก. เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง ให้ปรับปรุงโครงสร้างหลังคาโดยการยกโครงหลังคาให้สูงขึ้น บริเวณส่วนเก็บสินค้า เวลาประมาณ 15.50 น. ขณะที่ลูกจ้างเชื่อมเหล็กทำให้มีประกายไฟกระเด็นใส่โฟมกันกระแทกเกิดการลุกไหม้ และเพลิงลุกลามไปที่สินค้าต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก และห้องเก็บเอกสารสำนักงาน ทั้งนี้ขณะเกิดเหตุมีลูกจ้างอยู่ภายในโรงงาน 40 ราย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าควบคุมเพลิงจนสงบในเวลาประมาณ 17.20 น. จากอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บ พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่เกิดเหตุ และให้บริษัทฯ ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดระบบต่าง ๆ ที่ยังทำงานอยู่ พร้อมทั้งได้ประสานศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) สอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง โดยดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่นิ่งนอนใจกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น ได้เชิญนายจ้างเข้าพบในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เพื่อสอบข้อเท็จจริงว่าสถานประกอบกิจการได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 8 ให้นายจ้างบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หรือไม่ หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะดำเนินคดีต่อไป พร้อมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างหากสถานประกอบกิจการขอหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น